Profesori Univerziteta u Arizoni posetili MŽK

11. oktobra, profesori sa Univerziteta u Arizoni u Sjedinjenim Američkim Državama su tokom studijske posete Kosovu, posetili i Mrežu žena Kosova (MŽK). Oni su se sastali sa Igballe Rogovom, izvršnom direktorkom MŽK-a.
Rogova je na samom početku govorila o aktivizmu tokom 90-tih godina kao i o periodu rata na Kosovu i o delatnosti i aktivizmu žena, pomažući Kosovarima koji su bili smešteni po kampovima, kao izbeglice.
Prisutni su imali takođe mogućnost da se informišu i u vezi sa tim kako su osnovane prve organizacije za prava žena na Kosovu, nakon rata, kao i o istoriji i radu MŽK-a od njenog osnivanja 2000. godine kao neformalne mreže.
„Ovo je jedna od najboljih, najinformativnijih poseta koje smo imali tokom našeg boravka na Kosovu“, rekao je jedan od profesora.