Godišnji izveštaj MŽK 2009

Download File

Ovaj izveštaj ima za cilj da informiše svoje članove, partnere i prijatelje o aktivnostima i dostignućima Mreže Žena Kosova u 2009. Izveštaj takođe sadrži finansijski i revizorski izveštaj MŽK za 2009. Godišnji izveštaj je organizovan u skladu sa strateškim ciljevima MŽK, detaljišući aktivnosti ka ostvarenju svakog cilja u 2009.