Godišnji izveštaj MŽK 2010

Download File

Ovaj izveštaj ima za cilj da informiše naše članove, partnere i prijatelje o aktivnostima MŽK u 2010, ka ostvarenju naših ciljeva. Izveštaj sadrži šest poglavlja osnovanih na programima identifikovanim u radnom planu MŽK za 2010: 1) povećanje učešća žena u politici i odlučivanju; 2) osnaživanja birača; 3) unapređenje zdravlja žena; 4) smanjenje trgovine ljudima i porodičnog nasilja; 5) povećanja ženskog učešća u izgradnji regionalnog mira; i 6) jačanje kapaciteta mreže. Isti takođe sadrži finansijski izveštaj MŽK za 2010.