Reakcija: Nedostatak javnih konsultacija o srednjoročnom okviru rashoda (SOR)

Poštovani premijeru Republike Kosovo, g. Kurti,

Poštovani ministre finansija, rada i transfera, g. Murati,

Mreža žena Kosova (MŽK) duboko je zabrinuta zbog nedavnog objavljivanja Srednjoročnog okvira rashoda (SOR) od strane Ministarstva finansija, rada i transfera (MFRT) za period 2025-2027. SOR je zaobišao proces javnih konsultacija propisan Uredbom (VRK) br. 05/2016 o minimalnim standardima za proces javnih  konsultacija. Javne konsultacije su od suštinskog značaja za transparentnost i osiguranje da SOR odražava potrebe svih građana, uključujući žene, muškarce, devojčice i dečake.  Ovaj nedostatak transparentnosti takođe ometa sposobnost građana i stručnjaka da analiziraju planirani uticaj budžeta, posebno u pogledu rodne ravnopravnosti.

Štaviše, MFRT nije objavilo Izjavu o rodnom budžetu (IRB) niti je objavilo potrebne rodno odgovorne anekse budžeta.  IRB je od ključnog značaja za promovisanje rodne ravnopravnosti u budžetiranju, jer pokazuje kako je budžet planirao da dodeli sredstva za unapređenje rodne ravnopravnosti, baveći se specifičnim potrebama i prioritetima žena i devojaka.  Kosovo se obavezalo na odgovorno rodno budžetiranje u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti. Dalje objavljivanje IRB bilo bi u skladu sa ciljevima održivog razvoja (UN SDG) i interesom Kosova za primenu okvira kao što su javna potrošnja i finansijska odgovornost (Public Expenditure and Financial AccountabilityPEFA), što naglašava važnost rodno odgovornog upravljanja javnim finansijama (Gender responsive public financial managementGPFM), kao i usklađenost sa pokazateljem COR UN 5.c.1. Do danas, ovi ključni dokumenti nisu bili dostupni na internet stranicama Vlade, što je u suprotnosti sa principima transparentnosti i usklađenosti sa pokazateljem COR 5.c.1. IRB i objavljeni aneksi bi pokazali kako budžet unapređuje rodnu ravnopravnost i osigurava pristup javnosti jasnim i sveobuhvatnim informacijama o budžetu.

MŽK poziva MFRT da ispravi ovu situaciju. Javne konsultacije za SOR treba započeti odmah, u skladu sa Uredbom (VRK) br. 05/2016.  Ove konsultacije treba da budu inkluzivne i dostupne svim različitim zainteresovanim stranama, uključujući organizacije civilnog društva, ženske grupe i širu javnost. Učešće javnosti u procesu razvoja SOR-a omogućava građanima da razumeju na koji način će javna sredstva biti dodeljena i da izraze svoje prioritete.  Ovo podstiče transparentnost, odgovornost i pravedniju raspodelu resursa.

Dakle, Mreža žena Kosova traži od Vlade Kosova, a posebno od MFRT-a, da:

  1. Hitno pokrene potrebne javne konsultacije o SOR-u, kao i za predstojeće godišnje budžete, prema Uredbi (VRK) br. 05/2016 o minimalnim standardima za proces javnih konsultacija. 
  2. Objavi Izjavu o rodnom budžetu u skladu sa pokazateljem COR 5c1, prikazajući kako će budžet doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti na Kosovu, u skladu sa obavezama Vlade.
  3. Transparentno objavi onlajn sve rodne anekse budžeta, kako je naloženo budžetskim cirkularima, koje moraju dostaviti budžetske organizacije

Nadamo se da ćete preduzeti konkretne korake u adresiranju naših preporuka, a mi smo na raspolaganju da se sastanemo kako bismo dalje razgovarali.

S poštovanjem,

Igbale Rogova

Izvršna direktorka

Mreža žena Kosova