Registruj sada zajedničku imovinu ili samo na tvoje ime!

Mreža žena Kosova (MŽK) uz podršku PPSE Swiss Contact od maja 2016. godine sprovodi projekat „Moja kuća, moje pravo“. Projekat za cilj ima pružanje zakonske i finansijske pomoći radi registrovanja nepokretne imovine na ime žene, kao jedine vlasnice ili suvlasnice.
Do danas, MŽK je pomogla u 106 slučajeva registrovanja imovine. Jedan od tih slučajeva je i para Fatime i Jahir-a Limaj, roditelja troje dece. Fatima i Jahir se bave poljoprivredom, uglavnom sađenjem povrća na zemlju u blizini kuće. Zatim ih šalju na mobilnu pijacu u Prištini.
Nekoliko godina ranije, par je kupio zemlju od bliskog rođaka, međutim nikada nisu preuzeli neki korak da je registruju u vlasništvo. Kako bi razvijali njihovu poljoprivrednu delatnost, par Limaj je odlučio da se prijavi za grant. Nažalost, to nikada nije ostvareno, jer je uvek traženo da zemlja bude na njihovo ime. Na Kosovu ima puno takvih slučajeva koji su žrtve mentaliteta, toliko da je već niz godina ta pojava postala normalna. Kao posledica toga, to im je onemogućilo da koriste njihovu zemlju kao njihovu imovinu.
Arta Shushka, koordinatorka terena na ovom projektu, posetila je par Limaj, kako bi im dala detaljne informacije oko mogućnosti i procedura za registraciju imovine.
„Sastala sam se njima i govorila sam im o njihovima pravima. Obavestila sam ih i o Adminstrativnom uputstvu koje za cilj ima registrovanje imovine na ime dvoje supružnika bez administrativnih uplata“, rekla je Arta.
Odmah nakon tog sastanka, par Limaj se zajedno sa Artom uputio u Opštinsku katastarsku kancelariju u opštini Mališevo, kako bi odmah započeli neophodne procedure. Oni su sada registrovali njihovu imovinu kao zajedničku imovinu.
„Veoma smo zadovoljni, po prvi se osećamo kao da je zemlja naša. Nadamo se da će nam i Ministarstvo poljoprivede pomoći grantovima kako bismo razvili našu poljoprivrednu delatnost, od koje ćemo živeti i školovati decu“, rekli su Fatime i Jahir Limaj.
Da steknete besplatnu pomoć radi registrovanja zajedničke imovine ili imovine samo na vaše ime, pišite nam na: regjistropronen@gmail.com ili nas pozovite na +381(0)38 245 850.
Moja kuća moje pravo!