Rešavanje problema seksualnog uznemiravanja na radnom mestu

4. decembra, Centar za rodne studije Kosova (CRSK), dugogodišnji član Mreže žena Kosova (MŽK), organizovao je panel diskusiju pod nazivom „Seksualno uznemiravanje na radnom mestu na Kosovu“. Panel je vodio Lavdi Zymberi, CRSK, a sastojao se od Grese Rrahmani, MŽK, Jete Berishe, Artpolisa i Zane Idrizi, Girls Coding Kosovo.
Idrizi je informisala javnost povodom „Slobodno šetaj“ online aplikacije, prva te vrste koju su razvile mlade žene kodere na Kosovu. Ovom aplikacijom, žene i muškarci mogu prijaviti seksualno uznemiravanje sa svojih telefona. Pored toga, Idrizi je razradila prikupljene podatke koji pokazuje 52 izveštaja o seksualnom uznemiravanju na poslu, od kojih su 25 počinili poslodavci, 15 kolege sa posla i 12 klijenti. S druge strane, Berisha se fokusirala na kontinuirani rad Artpolis-a na podizanju svesti javnosti o štetnosti seksualnog uznemiravanja preko umetnosti. Osim toga, ona je podelila svoje lično iskustvo kada je pokušala da prijavi seksualno uznemiravanje odgovornim institucijama i njihov propust da to pravilno reše. Rrahmani je podelila podatke istraživanja iz izveštaja MŽK-a „Seksualno uznemiravanje na Kosovu“, navodeći kako je zabrinjavajuće da je 60% žena doživela seksualno uznemiravanje u njihovim životima u poređenju sa 30% muškaraca. Ukratko rešavajući glavne probleme u vezi sa pitanjem od „žrtve okrivljavanja“ do „odnosa moći“, ona je koncentrisala svoju prezentaciju na tome kako žrtve seksualnog uznemiravanja mogu to prijaviti nadležnim institucijama, koji postupak mogu preduzeti i važnost poznavanja i ostvarivanja vaših prava.
Na kraju, većina ljudi se složila da iako je pitanje seksualnog uznemiravanja i dalje problematično i rasprostranjeno, važno je nastaviti pričati o tome, podizati svest i podržavati žrtve seksualnog uznemiravanja u svojim zahtevima. Ovaj panel je organizovan u okviru kampanje aktivizma od 16 dana, „Nemojte nikog ostaviti iza sebe: Kraj nasilja nad ženama i devojkama“, podržan od strane Kvinna till Kvinna i finansiran od strane SIDA.
Foto: ©KGSC