ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (VRK) – BR. 08/2015 O POSEBNIM MERAMA ZA REGISTRACIJU ZAJEDNIČKE NEPOKRETNE IMOVINE NA IME OBA SUPRUŽNIKA3