Studenti sa Univerziteta u Beču učili o radu MŽK-a

Tokom januara, studenti sa Univerziteta u Beču i iz Evropskog među-univerzitetskog centra za ljudska prava i demokratizaciju, ostvarili su studijsku posetu Kosovu. U okviru ove posete, studenti su se sastali i sa Igballe Rogovom, izvršnom direktorkom Mreže žena Kosova (MŽK), 20. januara u hotelu Sirius u Prištini.

Oni su pokazali interesovanje da nauče mnogo o iskustvima aktivistkinja za ženska prava na Kosovu, poslednjim događajima, za izazove u ljudskim pravima, miru i bezbednosti, kao i za prepreke i mogućnosti u budućnosti.
Gđa Rogova je na početku govorila o aktivizmu tokom 90-tih godina na Kosovu, o udruženju Sestre Qiriazi, kao i o ratnom periodu na Kosovu, kada ovo udruženje nije prekinulo njegovu delatnost, kako bi pomoglo Kosovarima koji su bili smešteni po kampovima kao izbeglice. Prisutni su takođe imali mogućnost da se informišu u vezi istorije pokreta žena na Kosovu, kako su se osnovale prve organizacije za prava žena na Kosovu nakon rata, kao i o istoriji i radu MŽK-a, od njenog osnovanja 2000. godine, kao neformalne mreže. Između ostalog, gđa Rogova je pomenula i istražne izveštaje o nasilju po rodnom osnovu i seksualnom uznemiravanju na Kosovu; stvaranje Saveta za preživele seksualnog nasilja na Kosovu; kao i inicijative i istraživanja u vezi praćenja Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 na Kosovu, rezolucija za žene, mir i bezbednost.
Zahvaljujući se na sastanku, studenti su izrazili veliku zahvalnost na informativnom predavanju koje su imali tokom boravka na Kosovu.