Teuta promenila tradiciju njene porodice

Teuta je u detinjstvu mnogo radila. Kao nezavisna žena koja je želela da promeni njenu zajednicu, odlučila je da stvori svoju karijeru u obrazovanju. Sada se navršilo 30 godina od kako ona radi kao nastavnica u Đakovici.
Teuta je nastavila da radi i nakon što se udala, za razliku od mnogih žena iz njene generacije koje su odabrale da ostave posao. Tokom 90-tih godina, kada je njen suprug otpušten sa posla, ona je postala stub porodice i nastavila je da podržava porodicu i naredne dve decenije koje su došle. Ona je plaćala račune i investirala je u kuću, ali nikada nije smogla hrabrosti da njenom suprugu traži da kuću upiše kao zajedničku imovinu iz straha da njena zajednica ili porodica imaju predrasuda.
Jednoga dana, ona je slučajno naletela na jedno dešavanje koje su organizovale žene u njenom gradu kako bi povećale svest u vezi sa imovinskim pravima. Teuta je primetila da joj je Aktivne žene Đakovice (AŽĐ) organizacija koja je članica Mreže žena Kosova, dala hrabrost koja joj je nedostajala celog života. „Neočekivano sam osetila da treba da podignem glas za ono što je moje i odlučila sam: Ne želim da znam šta drugi misle o meni. Otići ću i razgovaraću sa mojim mužem o našoj kući“, rekla je Teuta.
Oni su podneli zahtev za upis imovine na ime oba supružnika, i to je sada u završnoj fazi. Čim se seti njenog slučaja, Teuta se oseća iziritiranom što joj niko nije govorio o njenim pravima. Možda bi, da su joj govorili, započela ovaj postupak ranije.
„Nikada neću napraviti istu grešku ponovo sa dvojicom sinova i njihovim ženama“, obećava ona. „Govoriću svima, uveriću se da svi primenjuju prava koja im garantuje zakon, kao što to ja radim sada, nakon 25 godina.“
Teuta je sada jedna od 15 žena kojima je AŽĐ pomogla od januara 2017. godine kako bi ponovo stekle pravo na imovinu i nasledstvo. Ukupno je 150 žena dobilo pravnu pomoć u vezi sa imovinom od strane Mreže žena Kosova, koja je započela sa naporima u maju 2016. godine, uz finansiranje od strane PPSE Swiss Contact.