Vjosa Dobruna, Aktivista za Ljudska Prava i član Savetodavnog Odbora MŽK-a raspravlja o strategijama za povećanje učešća žena u politici.

Žene Prave Strategiju za Opštinske Izbore

MŽK je organizovao raspravu 29 Mar., tokom koje je 27 žena iz sedam opštinskih skupština i organizacija članica MŽK pravilostrategiju za veće učešće žena u predstojećim opštinskim izborima. Vjosa Dobruna, Aktivista za Ljudska Prava i član Savetodavnog Odbora MŽK-a je
vodila raspravu.

Učesnici su nastojali da generišu ideje za povećanje broja žena u opštinskim skupštinama i na vodećim pozicijama na opštinskom nivou.
“Ovaj sastanak je otvorio diskusiju o osnaživanju žena, obaveza i mandata za MŽK,“ rekla je Vjosa Dobruna.

Sastanak je takođe služio da podstiče više žena da se kandiduju za gradonačelnika. Učesnici su razgovarali o kvalitetima koje treba da imaju ženski kandidati: one treba da budu feministkinje, da imaju drugačiji pristup od muškaraca, da budu aktivne u društvu i da imaju političku volju da promovišu polnu ravnopravnost.
“Cenim ovu hrabru inicijativu, i mislim da svi možemo doprineti neprekidno u ovoj oblasti“, rekla je Violeta Dema, predstavnik Skupštine Opštine Đakovica.

Rasprava je takođe podsticala saradnju među različitim ženama i naglasila važnu ulogu koju civilno društvo može igrati.
“Ovaj sastanak nam je pružio mogućnost da razgovaramo o tome šta mi kao civilno društvo možemo uraditi da pomognemo“, rekla je Drita Vukshinaj iz NVO Žene za Žene sa Ograničenim Sposobnostima u Prizrenu.

Neki zaključci koji su rezultat sastanka bili su:

o Rad sa ženama kandidatima i političkim strankama, tako da stranke koje osvajaju mesta u opštinskih skupština osiguraju da žene               dobijaju položaje u donošenju odluka.

o Stvaranjepovoljnog okruženja za više žena da uđu u politiku posećivanjem od vrata do vrata da zagovaraju građane da glasaju za
žene kandidate.

o Ohrabriti političke partije da jednoglasno predlože ženu kandidata za poziciju gradonačelnika na predstojećim izborima i stvoriti
pogodnu sredinu za njenu kampanju.

o Organizovati medijske kampanje za što tačnije predstavljanje platforme kampanje žena.

o Napraviti novu sekciju na sajtu MŽK i/ili Facebook forum gde žene mogu da razmene ideje i raspravljaju

o strategijama za unapređenje učešća žena u opštinskoj upravi.

o Podsticati neprekidno uključivanje žena u opštinskih skupština i nakon penzionisanja, tako da oni mogu da
podele svoje iskustvo i znanje.

“Postojao je strah među ženama, zbog njihovih prethodnih iskustava, jer žene nisu imali podršku“, zaključila je Vjosa Dobruna. „Ali, iz njihovog straha i prethodnih prepreka ćemo naučiti i znati kako bolje da se pozabavimo ovim pitanjima u budućnosti.”