Žene trebaju da traže svoje pravo na nasleđe

„Polna ravnopravnost u proceduri nasleđa“ bila je tema koja je diskutovana na okruglom stolu 16 septembra, organizovane od strane Udruženja Advokata Norma, koja je takođe organizacija članica MŽK-a.
Ovaj sto, kao deo podržanog projekta od strane Fonda Žena Kosova (FŽK) MŽK-a, okupila je više od 20 ključnih osoba iz civilnog društva, Suda i Univerziteta Prištine, koji su diskutovali o ovom veoma važnom pitanju.
Pošto zakon o Nasleđu Kosova postoji, nije učinjeno mnogo o podizanju svesnosti kod društva u vezi njegovog sprovođenja.
„U mnogim slučajevima, žene su oklevale da traže svoje pravo o nasleđu ponekada zbog običaja, a ponekad zbog neznanja postojanja te mogućnosti ili procedure koje treba da se preduzme“, rekla je jedna od članica Udruženja Advokata Norma. One su predstavile pronalaske tromesečnog nadgledanja u osnovnim sudovima u Gnjilanu, Prizrenu, Mitrovici, Lipljanu i Podujevu, dok je u nastavku otvorena diskusija za predloge i sugestije o daljim koracima.
„Sud ne može da učini ništa sam u ovom pravcu; treba se podići svest kod žena ali i kod muškaraca da običaji ne vrede, ali da postoji zakon koji se treba poštovati“, rekla je jedna od prisutnih, sudija u Apelacionom Sudu Kosova.
Gdin HaxhiGashi, profesor u Pravnom Fakultetu Univerziteta Prištine, objasnio je da je registracija smrti građana Kosova veoma važno za ceo razvoj Kosova, uključujući tu i pitanje nasleđa. Kao rezultat toga, procedure za uzimanje nasleđa se otežuju toliko puno da se žene odriču od ovog prava.
„Postojeći zakon je veoma lepo kompletiran, međutim postoji jedan član koji se zove „Odricanje od nasleđa“, a to se koristi najviše“, izrazio je gdin Gashi. „Žena ima jednaka prava na nasleđe kao i muž, početno od porodične imovine a nakon toga i od imovine sa partnerom s kojim se venča“.
Jedan od mnogih predloga je bio da se promeni ovaj član u postojećem zakonu, međutim finalni predlozi i sugestije koji će izaći iz ovog okruglog stola će ubrzo biti objavljeni od strane Udruženja Advokata Norma.
Fond Žena Kosova je podržan od strane Austrian Development Agency (ADA) i Kvinna till Kvinna (KtK).