Žene u Glogovcu podužu svest o raku dojke

22. februara, organizacija Bliri, članica Mreže žena Kosova (MŽK) održala je zaključni sastanak projekta „Postani deo i pomogni sprečavanje vekovnih bolesti“. Na ovom sastanku su učestvovale dobitnice projekta, treneri i osoblje MŽK-a.
Nakon okruglog stola, koji je održan nekoliko dana ranije, NVO Bliri je zaključila projekat ovim sastankom koji je bio informativnog karaktera s ciljem da se oceni tok projekta, na kojim su korisnici imali priliku da daju sugestije ili savete za budućnost. Direktorka NVO Bliri, gđa Mahie Smajli, izrazila je zadovoljstvo ostvarivanjem ovog projekta, koji je ocenila kao podstrek da ona nastavi da se zalaže i da radi na zdravlju žena, imajući u vidu teške ekonomsko- finansijske uslove za žene.
Od ovog projekta je koristi imalo 400 žena, bez razlike u starosti i 6 učenika osnovnih škola. Zbog velikih zahteva organizacija Bliri je i 6-tu školu otišla volonterski, pošto je u projektu bilo predviđeno da se cilja samo na 5 škola i opštini Glogovac. Žene koje su dobitnice, podigle su svest u vezi sa rakom dojke, kako da vrše samo kontrole kako bi se bolest identifikovala na vreme. I dok je u osnovnim školama održano ukupno 10 sastanaka sa učenicima 8-og i 9-tog razreda, s ciljem podizanja svesti o zavisnosti od droga, alkohola, seksualno prenosivih bolesti i dr. tokom predavanja u ovim školama, trener je primetila da u ove teme smatrane tabuom i da o njima nikada nisu diskutovali, dakle ni na određenima časovima predmeta gde su učitelji te teme prevazišli.
Gđa Kada Shala, dobitnica iz ovog projekta, izrazila je zahvalnost na mogućnosti na ovom treningu iz kojeg je ona stekla mnogo znanja u vezi sa rakom dojke i bitnosti da slobodni govori sa njenom decom, adolescentima o različitim temama koje su smatrane tabuom. Između ostalog ona je rekla: „Osećam se kao da sam putem ovog projekta sazrela još više, postale smo svesne u vezi sa problemima koji nas veoma zabrinjavaju“. Pored toga, NVO Bliri je sastavio spisak na kojem je 80 žena koje če izvršiti kontrole čim se popravi mamograf.
Ovaj projekat j podržan od strane Fonda žena Kosova, a finansira ga Austrijska agencija za razvoj (ADA).