Akcija za majke i decu lansirala je projekat: Pilotiranje za kontrolu cervikalnog raka u opštini Priština

Danas, 6.07. u Hotelu Sirius, Akcija za majke i decu, koja je organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK) u saradnji sa UNFPA i Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) lansirali su pilot projekat o kontrolisanju cervikalnog raka (rak grlića materice). Ovaj program sada pruža ostvarivanje besplatnog PAPA testa u pet centara porodične medicine u opštini Priština, za čene starosne dobi od 25-50 godina. Cilj ovog projekta je da se spreči cervikalni rak putem ranog otkrivanja. S toga ovaj model će se proširiti i na ostale opštine na Kosovu i trajaće do 30.11.2016. godine.

U pokretanju su učestvovali razni predstavnici organizacija i institucija, a članovi odbora su: Dr. Izet Sadiku, zamenik ministra u Ministarstvu zdravlja; Dr. Arben Vitija sa Odeljenja zdravlja u opštini Priština; Dr. Curr Gjocaj iz bolničke službe Univerzitetske klinike Kosova, kao i Prof. Dr. Suzana Manxhuka- Kërliu, iz nacionalnog Odbora za kontrolu raka. „Ukoliko se otkrije u ranoj fazi, cervikalni rak je jedan od rakova koji se najlakše može tretirati“. Izjavili su članovi odbora.