Ambasadorka SAD u Kosovo Posećuje NVO ‘Liria’

Ambasadorka SAD u Kosovo, Tracey Ann Jacobson, datumom 1 Juli je posetila Qendrën Për Mbrojtjen dhe Rehabilitimin e Grave dhe Fëmijëve (Centar za Zaštitu i Rehabilitaciju Žena i Dece) “Liria” Gjilan u Gjilan. U ovoj poseti su takođe učestvovali i Zyhdi Haziri, Predsednik Osnovnog Suda; Elmina Mahmuti, Direktorka Regionalne Policije; i Labinota Demi, Direktorka Direkcije za Zdravlje i Socijalnu Zaštitu.

Nazife Jonuzi, Direktorka NVO “Liria”, se izrazila da nasilje u porodici ostaje jedna od najvećih kršenja ljudskih prava na Kosovu.
“Nasilje se dogodilo tokom sukoba, i sada u mirnodopskom periodu,” istakla je ona.

Jedan deo rasprave je fokusirana na važne institucionalne i zakonske mehanizme koje postoje na papiru, ali koje se u praksi ne primenjuju.
“Iz tog razloga, naš centar nastavlja da zagovara na lokalnom i centralnom nivou za stvaranje jednog dugoročnog sistema za tretiranje svih gledišta nasilja u porodici i nasilja na polnim osnovama. To uključuje i ispunjenje primene zakona za zaštitu od nasilja u porodici i dugoročnu finansijsku održivost ,” dodala je Jonuzi.

Ambasadorka Jacobson je pohvalila gospođu Jonuzi i osoblje NVO “Liria” za njihov rad i zalaganje ka jačanju žena, posebno u slučajevima nasilja u porodici. Ona je istakla da će progurati procese na lokalnom i centralnom nivou u vezi sa primenom Program Kosova i Plan Akcije Protiv Nasilja u Porodici 2011-2014.