Artpolis, preko forum pozorišta zahteva realizaciju prava za preživele od seksualnog nasilja tokom rata

Pošto pitanje preživelih od seksualnog nasilja tokom poslednjeg rata na Kosovu za mnoge i dalje predstavlja tabu temu, Centar za umetnost i zajednicu “ArtPolis”, koji je ujedno i član Mreže žena Kosova (MŽK) nastavlja da svojim aktivnostima zagovara protiv ovog fenomena u našoj zemlji. Ovaj Centar je predstavio predstavu: “Stigma – traži tvoj pravo” u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja na rodnoj osnovi, koja je 6. decembra 2017. godine odigrana u Narodnom pozorištu. Prisutni su bili predstavnici institucija zemlje, predstavnici iz civilnog društva, studenti, učenici i drugi.
Artpolis je ovu predstavu predstavio i u šest drugih opština na Kosovu, uključujući i Korektivni centar u Lipljanu, u Peći, u Mitrovici, u Prizrenu, u Đakovici, dok je zatvaranje održano u Prištini.
Navedena predstava tretira veoma osetljivu temu, odnosno temu o preživelim od seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, gde se prema različitim izveštajima navodi da je oko 20 hiljada žena koje su preživele seksualno nasilje tokom rata.
Preko predstave se prikazuju dve porodice, jedna koja živi na Kosovu, a druga u Engleskoj. Mira, osoba u predstavi, je jedna od preživelih od seksualnog nasilja tokom rata, koja je emigrirala u Englesku, nakon što su joj supruga ubili tokom rata. Ona je sada stvorila novi život u Engleskoj, ali još uvek nije našla snagu da kaže svom sinu o užasu koji je preživela tokom rata. Nakon što se njen sin upoznaje sa jednom devojkom sa Kosova, Mira dolazi na Kosovo nakon 18 godina gde se sastaje sa devojkom koju je njen sin izabrao i sa njenim ocem. Čim je video Miru, njen otac ju je prepoznao i bio je upoznat s njenom istorijom, tražeći da se udalje dok nije preuveličao stvar. Likovi su igrali svoje uloge i razgovarali sa publikom. Mira je rekla da je preživela nasilje tokom rata i njen sin pogođen onime što je preživela njegova majka podržao ju je. Tako je postupila i devojka, ali taj stav nije imao i njen otac, koji se pojavio u veoma patrijarhalnoj ulozi.
Većina ovih žena i nakon 18 godina nakon rata žive u bednim uslovima. Ima žena koje je zbog nasilja koja im je nepravedno načinjena porodica udala za mentalno bolesne osobe i time izazvali još veće psihičko nasilje.
Narodni advokat Hilmi Jashari je obećao da će ove žene imati njegovu velikodušnu podršku i tražio je i od drugih institucija zemlje da rade svoj posao sa što više zalaganja da bi preživele uživale prava koja im pripadaju.
Poruka koja je poslata preko ove predstave je između ostalog bila da su one heroine.
Ova predstava je stvorena u okviru projekta “Zaštita i promocija ljudskih prava na Kosovu preko aktivnog civilnog društva“, projekat je finansirala EU i rukovođen je od strane Kancelarije Evropske unije na Kosovu pod Evropskim instrumentom za demokratiju i ljudska prava, sproveden od strane Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika (KIPRED), Grupe za pravne i političke studije (GPPS) i Artpolis, u partnerstvu sa Institucijom Narodnog advokata.
Takođe, u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja na rodnoj osnovi, Artpolis je zajedno sa ‘zajednicom MIQT’ i uz podršku lokalne kompanije gastronomije Fërfër, organizovao građansku i solidarnu inicijativu da podrži žene preduzetnike iz Kruše. Na početku, FërFër je dodelio jednu donaciju sa potrebnim sredstvima za gastronomiju za one žene koje se bave ishranom, dok je tokom celog dana, 9. decembra, služena tradicionalna hrana koju su spremile te žene i prikupio se skroman iznos kao doprinos za male biznise žena Kruše.