Članovi i osoblje MŽK-a učestvuju u programu razmene znanja o Nasilju na rodnoj osnovi

Od 1. do 5. maja 2017. godine, tri predstavnika sa Kosova su učestvovali u programu razmene znanja o Nasilju na rodnoj osnovi, koji je održan u Stokholmu u Švedskoj, organizovan od strane Fondacije Kvinna Till Kvinna. Adelina Berisha iz Mreže Žena Kosova (MŽK), Shpresa Agushi iz Mreže Organizacija Romskih, Aškalijskih i Egipatskih žena Kosova, kao i Zana Hoxha Krasniqi iz Artpolis, predstavili su Kosovo u ovom događaju, gde su imali mogućnost da podele svoje iskustvo sa ostalim učesnicima.
Cilj ovih sastanaka je bio da dobitnice fondacije Kvinna Till Kvinna sa Balkana i Bliskog istoka podele svoja iskustva i najbolje prakse u borbi protiv nasilja na rodnoj osnovi. Program je bio podeljen na tri glavnih stubova, koji su bili: Pružanje psiho – socijalne pomoći za preživele nasilja na rodnoj osnovi; Saradnja sa sveobuhvatnim pristupom u Pružanju pomoći nad preživelim od nasilja na rodnoj osnovi; kao i Zastupanje kao oblik sprečavanja.
Sem podele iskustva među učesnicima, održana su i predavanja od profesora, psihologa, aktivista i poznavaoca nasilja na rodnoj osnovi iz Švedske kao i drugih svetskih zemalja. Među njima, Dr. Allan Wade koji je govorio o otporu koje žrtve nasilja koriste kao mehanizam za suprotstavljanje nasilja; Vidar Vetterfalk koji je govorio o muškim normama i nasilju kao potrebnu perspektivu za borbu protiv nasilja na rodnoj osnovi; kao i predavanja od psihologa Josefin Grände koja je govorila o Sekundarnoj traumi koje mogu imati osobe koje rade u psiho-socijalnom tretmanu sa preživelim osobama nasilja na rodnoj osnovi.
Adelina Berisha iz MŽK-a, pozvana od Kvinna Till Kvinna, predstavila je inicijative zastupanja MŽK-a u oblasti nasilja na rodnoj osnovi, a Zana Hoxha Krasniqi iz Artpolis-a, održala je radionicu kako koristiti Pozorište foruma kao oblik podizanja svesti o nasilju na rodnoj osnovi.
Sem razmene iskustava i poznavanja o nasilju na rodnoj osnovi, važan deo ovog programa je bio i umrežavanje među nevladinim organizacijama regiona i Bliskog istoka.