Članovi stiču poboljšano razumevanje poreskog sistema Kosova

Nakon zahteva članica MŽK-a, MŽK u saradnji sa Poreskom Administracijom Kosova, organizovala je interaktivnu radionicu o „Finansijskom Upravljanju: Poštovanje Pravnog Okvira“, 30. Aprila.

Oko 26 članova su se okupili u Hotelu Priština kako bi naučili više o finansijskom upravljanju u skladu sa Zakonima Kosova. Ekspert iz kancelarije Poreske Administracije je vodio radionicu sa fokusom na poreski sistem Kosova, koji je izuzetno važan da jedna organizacija ispravno funkcioniše. On je takođe obezbedio prostor za učesnike da postavljaju pitanja o problemima sa kojima se oni susreću u svakodnevnom radu. Kroz konkretne primere, oni su stekli bolje razumevanje poreskog zakona Kosova.
„Ja obično ne radim ovaj posao u mojoj organizaciji jer je druga osoba odgovorna“, rekao je jedan učesnik. „Ali, pošto sam video koliko je to važno u svakodnevnom radu, od sada ću obraćati više pažnje“.