Dugogodišnji pristalice Sju i Frenk Farnsvort: MŽK pokreće pozitivne promene za žene i feministički pokret

Do danas Mreža žena Kosova (MŽK) ima preko 180 organizacija članica i podržala je do sada u 2021. godini 42 različite organizacije za ženska prava žena preko Fonda žena Kosova, što će nastaviti i u dolazećim godinama.

Postoje različiti brojevi i statistike koje se mogu koristiti za merenje uspeha i uticaja MŽK-a na jačanje feminističkog pokreta i prava žena na Kosovu i šire.

8Važan faktor za uspeh MŽK-a su njene članice i dugogodišnji podržavaoci, kao što su par Sju i Frenk Farnsvort iz severozapadne američke države, Ajdaho.

Nedavno su počastvovali MŽK svojim prisustvom na poslednjem skupu članica održanom tokom 12.-14. novembra u Draču, Albaniji. Iskoristili smo ovu priliku da sednemo sa njima i razgovaramo o njihovoj inspiraciji da nastave da podržavaju misiju MŽK-a tokom godina.

Oni su takođe govorili o sopstvenom putu i iskustvu sa MŽK-om, naglašavajući da je MŽK jedna od najvrednijih neprofitnih organizacija kojoj su mogli da doniraju sredstva.

Bezuslovna podrška MŽK-u tokom godina

„Volimo žene [organizacije članice MŽK-a koje uglavnom vode žene] i stvari koje radite u MŽK-u. Stvari koje radite su toliko važne za prava žena i njihovu dobrobit i to im daje toliko mogućnosti. Dajemo svoj novac bez nikakvih obaveza, jer znamo da je veća verovatnoća da ćete  napraviti ove promene“, rekla je Sju i dodala „ne želimo da damo novac i da vam kažemo šta da radite sa njim ili kako da ga koristite.“

Iako je takvo neograničeno finansiranje ključno za brzo rešavanje pitanja koja proizilaze  KWN’s u misiji MŽK-a za unapređenje ženskih prava, za većinu OCD je veoma teško da obezbede bezuslovno finansiranje, kao što je i pokazalo istraživanje MŽK .

Frenkova inspiracija za podršku MŽK-u takođe potiče od feminističkih glasova u istoriji Kosova; on je istakao doprinos izvršne direktorice MŽK-a, Igbale Rogova.

„U ratu žene nisu oklevale da preuzmu liderske odgovornosti. Igo [nadimak kojim Frenk prijateljski zove Igbale Rogovu] je bila jeda od njih. Ona je preuzela lidersku ulogu i zbog te hrabrosti i danas nastavljate ovim putem. To je izvanredno i izuzetno menja društvo.”

Iz ovog razloga, i ne samo iz tog, pružati podršku MŽK je veoma lako, smatra Frenk.

 „Imate priliku da napravite pozitivnu promenu. To sam naučio od Nikol [Nikol Farnsvort, direktorka programa MŽK/glavna istraživačica], ne sa nekim planom, već jednostavno pitanjem „kako možemo pomoći“.“

Na pitanje koji se programi MŽK-a izdvajaju, oboje su se složili da su sve inicijative i programi MŽK-a podjednako važni.

„Davanje je stvar poverenja“, istakli su oni.

Iako Frank priznaje da bi ovaj novac mogli dati i organizacijama u državi iz koje dolaze, to definitivno ne bi imalo isti uticaj i moć.

Donacije MŽK-u pokreću pozitivne promene za žene

„Kada pogledam unazad, nikad ne mogu da zaboravim kada sam sa majkom došla u Prištinu i otišle ​​da razgovaramo sa ženama u šatorima koje su tražile pravdu za svoje najmilije koji se još uvek vode  kao nestali u ratu. Ono što su radile bilo je za drugi svet“, preseca se Sju.

Frenk je podsetio na noviji primer rada MŽK-a i njenog ogromnog uticaja.

„Bio je to impresivan koncept izložbe „Prekini tisinu: Nasilje se ne krije iza četiri zida“ ,koji je uključivao informacije gde osobe koje su preživele rodno zasnovano nasilje mogu da potraže pomoć. Izložba je bila od velike koristi, dajući im priliku da se obrate za pomoć.“

[Ova izložba iznela je u javnost istinite priče žena i muškaraca koji su pretrpeli nasilje u porodici na Kosovu, koje je prikupila MŽK. Kliknite OVDE da pročitate ove priče].

Pozivanje drugih da podrže MŽK

Oni žele da se i drugi međunarodni podržavaoci pridruže i podrže cilj MŽK-a i njenih organizacija članica.

U vezi sa tim, Frenk ukratko podelio priču o tome kako je Rogova govoreći o svom radu i putu kao aktivistkinje na kampusu Državnog univerziteta Ajdaha u junu 2009. godine i kako je to zaista povećalo broj međunarodnih donatora koji podržavaju misiju MŽK-a.

„Igo je došla i govorila na Univerzitetu Ajdaha, a kada su ljudi čuli njenu priču, hteli su da doniraju. Ovo je, verujem, sledeći korak za dobijanje više međunarodnih podržavaoca– da se komunicira o tome šta se dešava kako bi ljudi mogli da reaguju na to.”

Osim toga, Sju ističe da je pozvala svoje prijatelje i porodicu da podrže veliki cilj MŽK-a. Neki od njih jesu podržali.

Grupa žena u Oregonu je inspirisana da kroz Altrusa podrži značajna stažiranja za mlade žene u MŽK-u ka povećanju njihovog zapošljavanja i pružanja mogućnosti za rad na unapređenju ženskih prava.

S tim u vezi, Frenk dodaje da potencijalni podržavaoci iz Sjedinjenih Država takođe imaju priliku da njihovi dobrotvorni prilozi spadaju u njihove poreske olakšice.

Napomena: Možete podržati MŽK kroz donacije od kojih je odbijen porez preko Network for Good i fiskalnog partnera MŽK-a, Instituta Istok-Zapad, gde možete izdvojiti 100% sredstava koji će otići MŽK.

Oni su ukratko prokomentarisali događaj na kom su učestvovali u Draču, gde su se organizacije članice MŽK-a okupile kako bi izradile feminističku strategiju MŽK-a.

„Toliko toga što se dešavalo na ovom sastanku odnosilo se na liderstvo i rast. To svima daje mogućnost da dele, uče i rastu.”, kaže Frenk.

„To je neverovatna prilika da se okupimo, da podržimo jedni druge i znamo da postoji mnogo žena koje dele iste brige”, ​​dodala je Sju.

Završavajući intervju veselim tonom, sa osmehom na licima, porodica Farnsvort se založila da će nastaviti da podržava i da će ostati bliska MŽK i svim prijateljima koje su stekli tokom celog ovog putovanja.

 „Radite super posao, a mi želimo da budemo deo toga.“

I vi možete postati podržavalac i pomoći u jačanju pokreta za prava žena na Kosovu. DONIRAJTE Fondu za održivost MŽK-a i pomozite nam da pokrijemo ključne troškove i podržimo važne programe.


Svaki cent koji donirate se računa u našim nastojanjima da podržimo, zaštitimo i promovišemo prava žena i devojaka.