EFŽ sastaje se sa premijerom Kurtijem i predstavnicima Ministarstva finansija 

Mreža žena Kosova kao članica Ekonomskog foruma žena (EFŽ) organizovala je 30. oktobra sastanak u kancelarijama MŽK sa zamenikom ministra finansija, rada i transfera g. Agonom Dobrunom i generalnim sekretarom ovog ministarstva g. Enisom Spahiu. Takođe, MŽK je 31. oktobra dogovorila sastanak sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem. Na oba sastanka razgovaralo se o Nacrtu rada sa fokusom na odredbe koje regulišu porodiljsko odsustvo, očinsko odsustvo i roditeljsko odsustvo, kao i diskusiju o rodno odgovornom budžetiranju. 

Ekonomski forum žena sa svojim partnerima Kosovskom inicijativom za stabilnost (KIS) i fondacijom Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), uz podršku oko osamdesetak organizacija civilnog društva, predstavio je zajednički model porodiljskog, očinskog i roditeljskog odsustva a koji proizilazi iz dokumenta u vezi sa Zakonom o radu br. 03-212 i analize sa preporukama u pravcu institucionalizacije rodno odgovornog budžeta za 2024. godinu za Kosovo.  

Zamenik ministra Dobruna je obavestio članice EFŽ -a da se radi na nacrtu Zakona o radu i da se očekuje da će tokom ove godine biti stavljen na javnu raspravu kao i podržao je inicijativu EFŽ-a a stvaranje povoljnijih uslova na tržištu rada i rad za društvo u kojem će porodica biti u centru. G. Spahiu je takođe informisao o napretku izmene i dopuna relevantnih zakona. 

Nakon duže diskusije o mnogim temama, koje se odnose na ekonomsko osnaživanje žena, dogovorila se saradnja da se ove teme obrađuju u radnim grupama između civilnog društva i vlade. 

Ekonomski forum žena je koalicija organizacija civilnog društva u sledećem sastavu: Institut Riinvest; Mreža žena Kosova; Democracy for Development – D4D (Demokratija za razvoj); Kosovski centar za rodne studije; Mreža ženskih organizacija Romkinja, Aškalijki i Egipćanki Kosova; Kosova – Women 4 Women i Institut GAP