EULOC održala prvu radionicu za promovisanje pravičnog rodnog budžetiranja

Model rodne strukture, integracija rodnog budžetiranja kao i standardna sredstva rodnog budžetiranja, bile su samo neke od tema o kojima se diskutovalo na radionici „Politika i prakse rodnog budžetiranja na opštinskom nivou“, inicijativa koju je podržala Kancelarija Evropske unije (EU) preko Fonda žena Kosova (FŽK) Mreže žena Kosova (MŽK), a koju je sprovela Organizacija za lokalne reforme – EULOC u Vitini.

Melihate Osmani, menadžerka u EULOC-u, je na početku predstavila bitnost ovog projekta koji teži poboljšanju sprovođenja pravičnog rodnog budžetiranja na lokalnom nivou.

A Florim Brahimi, izvršni direktor EULOC-a je pomenuo tok i faze sprovođenja ove petomesečne inicijative, u koju će se obuhvatiti opštinski službenici, članovi Skupštine opštine, komiteti, grupe žena. Civilno društvo i ostali akteri.

Latife Neziri, konsultant obuke, istakla je bitnost obuhvatanja žena i muškaraca u svim fazama procesa donošenja odluka.

„Rodno budžetiranje je analiza budžeta iz rodne perspektive, iz koje proizilaze razlike što s tiče njegovog uticaja kod žena i muškaraca“, rekla je Neziri.

Na radionici su učestvovalo službenici iz različitih uprava u Opštini Vitina, gde su dobili vodič i preporuke koje su im potrebne za obuhvatanje rodne perspektive u budžetiranje.

Kao deo ove inicijative, EULOC je potpisao sporazum saradnje sa opštinom Vitina, kako bi se obezbedilo što veće sprovođenje Zakona o ravnopravnosti polova (ZRP) i praktikovanja rodnog budžetiranja u Vitini.

Ovu inicijativu je podržao Fond žena Kosova (FŽK), a finansirala ga je Kancelarije Evropske unije (EU) na Kosovu.

Pored organizacije EULOC, dobitnice 13. runde FŽK-a su i 17 drugih organizacija članica. Ceo spisak možete pročitati OVDE.