Fond žena Kosova dodelo 66,429 evro za 18 organizacija članica MŽK-a

I zvanično je proglašeno 18 organizacija dobitnica 16 grantova iz 13. runde Fonde žena Kosova (FŽK) Mreže žena Kosova (MŽK).

To je učinjeno danas, 24. oktobra povodom čega je MŽK održala orijent sesiju i ujedno i konferenciju za medije, kako bi objavila dobitnice u ovoj rundi, putem koje je ukupno dodeljeno 66,429.50€. Ovi grantovi, među kojima su i dva partnera,  finansira Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu i Austrijska agencija za razvoj (ADA).

FŽK podržavajući ove inicijative organizacija kojima rukovode žene, doprinosi pozitivnim izmenama koje se mogu izvršiti u društvu. Takođe, realizovanje ovih inicijativa organizacija članica doprinosi sprovođenju Strategije MŽK-a 2019-2022, koja je sastavljena i usvojena zajedno sa organizacijama članicama MŽK-a.

U prvom delu ovog sastanka, Diellza Olluri, koordinatorka MŽK-a je podelila detaljne informacije u vezi sa narativnim i finansijskim izveštajem i dopunom baze podataka o praćenju i ocenjivanju, putem kojih će se dobitnicama olakšati proces izveštavanja tokom sprovođenja ovih projekata.

Igballe Rogova, izvršna direktorka MŽK-a je u svom obraćanju pred medijima istakla: „Glavni cilj Fonda jeste zajedničko sprovođenje Strategije Mreže žena Kosova, i vi sada znate da imamo novu Strategiju 2019-2022 po kojoj imamo još izuzetno puno posla da uradimo. Uz ovu motivaciju i obećanje koje ste dali pred sobom, upravo ste vi oni koji je sprovode. Ja sam sigurna da ćemo strategiju sprovesti preko 98% i sigurna sam da ćemo opet zajedno biti uspešne.“

Annette Fath Lihic, glavna savetnica/ izvršna koordinatorka pri Kancelariji posebne predstavnice EU na Kosovu, ocenila je posao koji je uradila MŽK u unapređenju pozicije žene u društvu.

„Mi znamo da je dosta toga urađeno s vaše strane, EU je ponosna što nastavlja finansijski da podržava projekte kao što je ovaj koji doprinose unapređenju pozicije žena“, rekla je Lihic.

Arsim Aziri, rukovodilac Administracije i savetnik za privatni sektor pri Austrijskog agenciji za razvoj (ADA) je rekao da rodna jednakost mora da bude obuhvaćena u svakoj aktivnosti.

„13. runda do sada, mi smo zadovoljni što nastavljamo dalje sa Mrežom. ADA podržava Mrežu i u drugim projektima, u aktivnostima za jačanje žena i devojaka, njihovom interesovanju za obuhvatanje u politiku, njihovo jačanje u politici i postizanju rodne jednakosti. Takođe, isto kao i vaše organizacije i ADA posvećuje puno pažnje i pazi da rodna jednakost bude obuhvaćena u svaku drugu aktivnost i projekat koji podržavamo“, rekao je Aziri.

U nastavku, MŽK i organizacije članice su potpisale ugovore o projektima, koji su dole navedeni:

Grant za individualno zalaganje jedne organizacije: 

 • Aktivne žene Đakovice (AŽĐ) sa inicijativom: “Razvoj stabilnog među institucionalnog sistema za tretiranje nasilja po rodnom osnovu i nasilja u porodici u opštini Đakovica“ (3,496.00€, podržala ADA)
 • NVO “Svet Anđela” sa inicijativom: “Žene u fokusu” (4,000.00€, podržala EU)
 • Inicijativa kosovske žene (IKŽ) sa inicijativom: “Poboljšani pristup žena farmera i preduzetnica iz opštine Đakovica opštinskim subvencijama“ (3,760.00€, podržala ADA)
 • Down Syndrome Kosova sa inicijativom: “Kuhinja X21” (3,980.00€, podržala ADA)
 • Kosovo Advocacy Group (KAG) sa inicijativom: “Učestvovanje žena iz romske, aškalisjke i egipatske zajednice u stvaranju politike“ (4,985.00€, podržala EU)
 • Udruženje Poslovnih Žena WBA sa inicijativom: “Indeks rodne jednakosti u lokalnoj samoupravi u Severnoj Mitrovici“ (4,997.00€, podržala EU)
 • Mreža organizacija romskih, aškalijskih i egipatskih mreža sa inicijativom: „Promovisanje zapošljavanja preko unapređenja mekih veština romskih, aškalijskih i egipatskih žena u Đakovici“ (3,000.00€, podržala ADA)
 • Organizacija Cvećnjak sa inicijativom: #Zalaganje za privredno jačanje žena farmera u selima u oblasti Malesije Golaka“ (3,080.00€, podržala ADA)
 • Organizacija Radost sa inicijativom: „NE ćutite- govorite“ (3,140.00€, podržala ADA)
 • Moravski Biser sa inicijativom: „Harmonizacija tradicionalnih normi nasleđivanja sa zakonskim okvirom“ (3,387.00€, podržala ADA)
 • Organizacija za lokalne reforme „Euloc“ sa inicijativom: „Promocija rodno pravičnog budžeta od strane opštinske uprave u Vitini“ (4,990.50€, podržala EU)
 • Udruženje za edukaciju i staranje i porodici sa inicijativom: „Podizanje efikasnosti socijalnih usluge preko odredbi Istambulske konvencije“ (3,420.00€, podržala ADA)
 • Art Without Limit sa inicijativom: “Međunarodni festival filma o licima sa posebnim potrebama“ (3,750.00€, podržala ADA)
 • United Women’s Association sa inicijativom: “Pravično zalaganje za zapošljavanje žena“ (3,020.00€, podržala ADA)

Partnerski grantovi zalaganja za promene: 

 • Udruženje Žena Nas Dom & Ženski centar za ruralni razvoj (ŽCRR) sa inicijativom: „Partnerstvo za razvoj (prijateljske sredine za razvoj) preduzetništva žena” (7,614.00€, podržala ADA)
 • Organizacija Rikotta & Ženski centar “ATO”: “Privredno jačanje i podizanje kapaciteta žena na Prevalcu i okolnim selima!” (5,810.00€, podržala ADA)

FŽK je trenutno otvorila dva druga poziva za prijavljivanje za grantove. Poziv za 14. rundu grantova koji je otvoren samo za organizacije članice MŽK-a možete pronaći OVDE, a poziv za prijavljivanje za „Unapređenje radnih prava žena“ koji je otvoren za sve organizacije civilnog društva na Kosovu i regionu, možete pronaći OVDE.

Fond žena Kosova (FŽK) MŽK-a pruža male grantove za organizacije žena koje nemaju pristup drugim izvorima finansiranja i koje traže da rade za ženska prava, posebno grupama koje rade u ruralnim mestima i/ili sa marginalizovanim osobama. Od 2012. godine FŽK je dodelio 160 grantova i podržao je 86 organizacija iznosom od 753, 747.46€. FŽK je imao više od 20,855 korisnika. 2019. godine Fond žena Kosova podržali su Austrijska agencija za razvoj (ADA), Evropska unija i UN Women.