Fond žena Kosova objavljuje poziv za 19. krug dodele grantova, dodeliće se 90 hiljada evra

Mreža žena Kosova (MŽK) je u okviru Fonda žena Kosova (FŽK) objavila 19. krug za dodelu grantova u iznosu od 19 hiljada evra, zahvaljujući donatorima Austrijskoj agenciji za razvoj (ADA) i Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Izvršna direktorka MŽK, Igbale Rogova obavestila je članice MŽK-a da će se u okviru ovog kruga dodeliti devet grantova u iznosu od 10 hiljada evra, a koja su omogućena zahvaljujući poverenju i podršci donatora ADA i Sida.

„Mi smo zajedno izradili četvorogodišnju strategiju MŽK i zajedno sprovodimo ovu strategiju putem grantova“ rekla je Rogova na informativnom sastanku koji je održan sa članicama MŽK kroz Zoom platformu. Ona je čestitala članicama MŽK-a na uspešnom sprovođenju projekta u okviru 18 kruga i poželela je uspeh u 19. krugu.

Menadžerka FŽK-a, Donjeta Berisha, je podelila detaljne informacije o projektima koji će biti podržanu u ovom krugu a i o načinu podnošenja prijava.

Prijave treba da demonstriraju način na koji organizacije predlažu doprineti realizaciji strateških ciljeva koje su članice MŽK utvrdile u Strategiji MŽK za 2023-2026, u cilju podrške, zaštite i promovisanja prava i interesa žena i devojaka, pristupu zasnovanom na pravima i podržavanju održivih promena.

MŽK snažno podstiče inicijative koje uključuju zagovaranje na lokalnom i/ili centralnom nivou

Članice MŽK-a imaju pravo da podnesu prijave do 20. septembra a detalje o pozivu za podnošenje prijava možete naći ovde.