Fond žena Kosova podržava osam organizacija sa oko 80.000 evra

Mreža žena Kosova (MŽK) je danas proglasila dobitnica grantova u okviru 16. kruga Fonda žena Kosova (FŽK). Po prvi put, osam organizacija članica MŽK-a koje su posvećene unapređenju prava žena i rodne ravnopravnosti na Kosovu će dobiti organizacionu podršku od Trusta Sigrid Rausing Trust u iznosu od 79,740 €. 

Ovi grantovi će direktno doprineti sprovođenju trenutne Strategije MŽK za 2019-2022, koju su izradile članice MŽK-a, u cilju zajedničkog rešavanja pitanja rodnih nejednakosti koje su one identifikovale na Kosovu. 

Organizacije korisnice  u okviru 16. kruga su:  

  • In Time   10.000,00€  
  • Komiteti slepih žena Kosova 10.000,00€ 
  • Moravski Biser    9.762,00€ 
  • NVO „Drugëza“     9.993,00€  
  • NVO „Gruaja Hyjnore“    9.998,00€  
  • NVO „Me dorë në zemër“     9.999,00€  
  • Udruženje pravnika Norma    9.998,00€  
  • Ženska alijansa za integraciju  9.990,00€ 

Ženski fond MŽK-a dodeljuje male grantove ženskim organizacijama koje nemaju pristup drugim izvorima finansiranja i koje rade za prava žena i rodnu ravnopravnost, dajući prioritet finansiranju ruralnim grupama i marginalizovanim grupama. Od 2012. godine, FŽK je dodelio 224 grantova, a podržao je 111 organizacija grantovima u iznosu od 1.200.519 €. 

Pored Sigrid Rausing Trust-a, 2021. godine FŽK podržava i Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu, Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj, Austrijska agencija za razvoj i Fond Ujedinjenih nacija za stanovništvo.