Fond žena Kosova u finalnoj fazi razmatranja grantova

Ovog meseca, Komisija za procenu grantova je razmotrila 77 prijava organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), koje su se prijavile za korišćenje 18. runde grantova Fonda žena Kosova (FŽK). U ovom krugu biće dodeljeni grantovi u iznosu od 215.000 evra, zahvaljujći donatorima kao što su Fondacija Sigrid Rausing (SRT), Austrijska razvojna agencija (ADA), Švedska agencija za razvoj i međunarodnu saradnju (SIDA) i Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu.

Unapred su imenovani članovi Komisije za ocenu grantova na redovnoj Skupštini članova MŽK. Nakon onlajn glasanja, Skupština je izabrala tri nove članice Komisije, Nermina Mahmutija, Aidu Dërguti i Anisu Ismaili. Ostala dva člana su Yllka Soba i redovna predstavnica MŽK Donjeta Berisha.

Nakon konsolidacije, Komisija je u saradnji sa FŽK-om pregledala prijave i podelila svoje konstruktivne komentare o organizacijama članicama koje su se prijavile sa inicijativama koje će doprineti unapređenju prava žena i devojaka i rodne ravnopravnosti na Kosovu. Dok tokom ovog perioda, organizacije članice MŽK-a završavaju prijave na osnovu komentara Komisije, ovo je nastavak napora MŽK-a da podigne kapacitete organizacija, počevši od prijave, tokom implementacije i završetka projekta.

„Srećne smo što možemo nastaviti da pružamo organizacionu podršku našim članicama. Ova podrška im nudi fleksibilnost i omogućava im da realizuju svoje opšte strateške planove i ciljeve, za razliku od drugih finansiranja koja su više uslovljena konkretnim aktivnostima i ciljevima“, kaže Donjeta Berisha, menadžerka Fonda žena Kosova.

Konkretnije, od njihovih inicijativa se očekuje da direktno doprinesu realizaciji Strategije i njenih ciljeva koje su identifikovale članice MŽK-a za period 2023-2026, zalažući se za podršku, zaštitu i unapređenje prava i interesa žena i devojčica, koje promovišu ljudska prava i imaju za cilj da dovedu do dugoročnih promena.

U cilju detaljnijeg informisanja članica, FŽK je prethodno održao informativnu sesiju o 12 grantova koje je Sigrid Rausing Trust dao za organizacionu podršku, svaki u vrednosti od 10.000 evra, ukupno 112.000 evra. FŽK je održao i dve informativne sesije u vidu radionica vezanih za grantove za oblast obrazovanja i zdravstva, gde su članice imale priliku da direktno sarađuju sa stručnjacima iz oblasti u osmišljavanju svojih inicijativa na osnovu razvijene metodologije i zakonodavstva u zemlji. Tačnije, 15 grantova će dodeliti ADA, koje sufinansira Sida , u iznosu od 5.000 evra, ukupno 75.000 evra. Dok je naredna informativna sednica održana i za dva granta koje dodeljuje Kancelarija Evropske unije, svaki od po 10.000 €, ukupno 20.000 €.