‘Gruaja Hyjnore’ (Božanska žena) održava sastanak sa ženama u Gnjilanu o reproduktivnom zdravlju

Predstavnici Direkcije za zdravstvo i socijalnu zaštitu, direktori bolnica, lekari, sociolozi, psiholozi, zdravstveni radnici, građani i predstavnici NVO Opštine Gnjilana koje se bave zdravstvom su se danas okupili kako bi diskutovali o značaju Centra za dobrobit žene koji se nalazi pri Regionalnoj bolnici u Gnjilanu.  

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_4996-1024x683.jpg

Dr. Mevljide Iljiazi, ginekolog predstavila je nalaze inicijative „Podizanje svesti devojaka i žena o reproduktivnom zdravlju i značaju Centra za dobrobit žene“ i rezultate izvršenih poseta, pokazujući statistike o tome kakvo je zdravstveno stanje žena, koliko su posećivane i koje su njihove najčešće zabrinutosti. 

Tokom šest meseci sprovođenja inicijative, organizacija članica Mreže žene Kosova (MćK) Gruaja Hyjnore, održala je informativne sastanke sa relevantnim direkcijama Opštine Gnjilane. Takođe je organizovala i informativne sesije sa devojkama, majkama i trudnicama, radionice podizanja svesti u Gnjilanu, posebno u najdubljim mestima opštine Gnjilane (Ladovo, Laštica, Prelepnica, Mališevo, Velekinca, Poneš, Žegovce, Bresaljce, Crnica, Vrapčić, Žegra, Kmetovce, itd.) 

 „Održali smo osam radionica u cilju podizanja svesti devojaka, žena, majki, trudnica o važnosti koje ima zdravstvena zaštita, posebno ginekološka nega, o prevenciji SPI, poremećajima menstrualnog ciklusa i o drugim pitanjima koja se tiču zdravlja uopšte- nega trudnica i novonastalih majki, postporođajna depresija i saveti za odgajanje prvog deteta. 

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_4930-1024x683.jpg

Gruaja Hyjnore održala je ovaj sastanak u okviru inicijative „Podizanje svesti devojaka i žena o reproduktivnom zdravlju“ koju podržava Fond žena Kosova (FŽK) a finansira UN Women.