Grupa za bezbednost i rodna pitanja zahteva specijalizovane službe za seksualno nasilje i podršku preživelima

Nakon završetka globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u okviru ovogodišnje teme „Oboji svet u narandžasto: Generacija ravnopravnosti se protivi seksualnom nasilju!“, Grupa za bezbednost i rodna pitanja (SGG) poziva sledeču vladu da utvrdi uloge i odgovornosti kako bi se kreirale specijalizovane službe za rešavanje seksualnog nasilja, istovremeno se obavezujući da će se pridružiti naporima u zaštiti i podršci preživelima.

Kao globalni fenomen, i zločin koji se najmanje prijavljuje, seksualno nasilje treba tretirati na način koji predstavlja najmanje rizika za one koji traže pomoć na najdostojanstveniji način. S obzirom na navedeno, hitno je potrebno razviti relevantne standardne operativne postupke, koje če definisati uloge i odgovornosti svake institucije koja učestvuje u pružanju podrške žrtvama seksualnog nasilja, a počinioci bi trebali biti krivično odgovorni i kažnjeni kako je to propisano zakonom.

Ispitivanja izvršena od strane Kosovskog forenzičkog instituta pokazale su da su žrtve u vezi sa navodnim slučajevima seksualnog napada u večini slučajeva osobe između 11-16 godina. Ove najnovije brojke seksualnog nasilja počinjene nad maloletnicima duboko su šokantne, ali takođe otkrivaju da je za žrtve, za koje je veoma teško pronaći odgovarajući odgovor, uspostavljanje specijalizovanih službi za slučajeve seksualnog nasilja – od vitalnog značaja za prevazilaženje traume.

Svesni stigme i straha sa kojima se suoče preživeli ovog zločina, SGG se obavezuje da će se pridružiti naporima u podsticanju prava preživelih seksualnog nasilja i poziva nadležne institucije da zaštite ta prava pružajući specijalizovanu obuku za sve aktere koji su uključeni u ponudu podrške na koju, prema zakonu, preživeli imaju pravo, i da će uspostaviti specijalizovana skloništa za preživele koje finansira država.

Pružanje adekvatnih i rehabilitacionih usluga nije samo pravo preživelih od seksualnog nasilja, već je i preduslov osećanja bezbednosti i osnaženosti, za okončanje nekažnjavanja počinilaca i zatvaranje ozbiljnog jaza u nedovoljnoj prijavi ovih zločina. Grupa za bezbednost i rodna pitanja (SGG) poziva na sarađivanje sa raznim zainteresovanim strankama, obrazovnim institucijama, zajednicom, medijima, organizacijama civilnog društva i drugim institucionalnim partnerima sa ciljem prevencije seksualnog nasilja.

Najoštrije osuđujemo svaki nasilni akt nad ženama i devojčicama, te apelujemo na ujedinjenje naših glasova i napora kako bi se ta nepodnošljiva patnja zaustavila u društvu.

Grupa za bezbednost i rodna pitanja (SGG) je grupa sa više aktera, kojom predsedava UN Women. Sledeće institucije su članice SGG-a i podržavaju ovo saopštenje za javnost:

Međunarodne organizacije: UNKT agencies including the UN Development Coordinator, UN Women, UNFPA, UNHCR, UN Habitat, IOM, as well as the UN Mission in Kosovo, European Union in Kosovo/ EUSR, OSCE, Embassy of Sweden, Embassy of Finland, Norwegian Embassy.

Kosovske institucije: Agency for gender equality, Kosovo Police,

Organizacije žena i NVO-ovi: Kosova Women’s Network, Kvinna till Kvinna, Kosova – Women 4 Women, NGO Zensko pravo(Women’s rights), KIPRED, Jahjaga Foundation, Kosovar Gender Studies Center, Youth Initiative for Human Rights – Kosovo.