Handikos Mitrovica, snažan glas za decu sa ograničenim sposobnostima i njihove majke  

Organizacija Handikos Mitrovica je 25. februara organizovala poslednji sastanak u okviru četvoromesečnog projekta „Depresija kod majki dece sa ograničenim sposobnostima i kod lica sa ograničenim sposobnostima“.  

Na sastanku su bili prisutni: psiholog iz Diakone Kosova Gjevahire Balaj, direktorka NVO Mundësia/ Mogućnost Hasime Tahiri, direktor Jedinice za ljudska prava u opštini Mitrovica Fitim Rama, direktorka Handikosa u Mitrovici Myrvete Hasani, kao i majke dece i mladih sa ograničenim sposobnostima.  

Na samom početku Hasani je govorila o dva projekta od kojeg je koristi imalo 15 majki i 12 mladih. Zatim je stavila na znanje da su majke i deca obučeni da bolje shvate i da se suoče sa pitanjima kao što su simptomi depresije i depresivno ponašanje, suočavanje i borba sa stresom kao i sa životom nakon rođenja deteta sa ograničenim potrebama.  

Zatim je Balaj rekla da je ideja projekta bila da se okupe majke i da imaju mesto na kojem će podeliti svoje brige i emocije. Dalje, tokom diskusije, tretiran je i nedostatak podrške društva za majke koje imaju decu sa posebnim potrebama.  

Tahiri je dodala da društvo treba da lobira kako bi zdravstvene i obrazovne ustanove imale psihologe za tretiranje majki dece sa posebnim potrebama.  

Ali, opština Mitrovica „ima ograničen budžet i ne može da pruža finansijsku podršku.“ 

Tako je rekao Rama, i stavio je na znanje da će se ove godine otvoriti godišnji javni poziv za skromnu finansijsku pomoć za NVO kojima je ovo oblast delovanja.  

Ovaj projekat podržavaju Fond žena Kosova (FŽK) i Mreža žena Kosova (MŽK), a finansira ga Austrijska agencija za razvoj (ADA).