Hendifer Organizuje Obuke o Raku

Broj ugroženih žena od raka dojke se povećava svakog dana. Pogotovo u ruralnim predelima gde ljudima nedostaju informacije o važnošću ranog otkrivanja i redovnih poseta lekaru.

Stoga, NVO Hendiferorganizovala je predavanja o dojki i raku grlića materice u raznim selima Uroševca.
Do sada je bilo 205 žena koje su bile deo ovih predavanja. Broj zainteresovanih žena za prisustvovanje u ovim predavanjima je veoma visok. Sedam sela iz Opštine Uroševac (Jezerc, Cernil, Zlatar, Košare, itd.) su poslali pismene zahteve Hendifer-u, kako bi organizovali ovo predavanje u njihovim selima takođe. Tokom predavanja, žene takođe imaju mogućnosti da postavljaju pitanja o njihovim opštim zdravstvenim pitanjima. Žene koje su bile zabrinute dali imaju opasne grumene, bile su pregledane od lekara koji im je takođe pokazao kako da sprovedu kontrole same sebi kod kuće, za rak dojke.
„Broj žena učesnica je bio iznenađujuće visok i većina njih su otišle kod lekara da izvrše testiranja,“ rekla je Fazlie Bungu, Direktorka Hendifer-a. „Nažalost, imali smo dve žene sa dijagnozom raka grlića materice ali su otkriveni u ranoj fazi tako da su one pod tretmanom i njihovi životi su van opasnosti.