„In Time“ informiše i motiviše žene u Prizrenu da učestvuju u politici i odlučivanju

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), „In Time“, je 15. juna u Prizrenu održala sastanak radi informisanja i motivisanja žena da učestvuju u politici i procese donošenja odluka. Sastanku su prisustvovali devet korisnika, bivše kandidatkinje i odbornici opštine Prizren, kao i službeniče iz kabineta predsednika opštine Prizren.

Tokom ovog sastanka, Besmire Aljiu, izvršna direktorka organizacije „In Time“, predstavila je nalaze internog istraživanja organizacije u vezi sa donošenjem odluka žena i njihovim učešćem u javnim konsultacijama. Prema rezultatima, učešće žena u javnim konsultacijama je veoma malo, ali su žene pokazale interesovanje za učešće u njima, rekavši da većina njih uopšte nije obaveštena o takvim sastancima.

Aljiu je istakla važnost učešća žena, posebno u izradi politika. „Glas žena se mora čuti prilikom izrada politika jer ove politike utiču na sve nas.“

Bivša kandidatkinja za skupštinu opštine Ujana Emra istakla je da patrijarhalni mentalitet otežava učešće žena u politici, rekavši da „u našoj zemlji mentalitet motivacije za učešće u politici i dalje predstavlja problem, čak i žene ponekad nemaju podršku porodice ili zajednice“.

Zvaničnica kabineta predsednika opštine, Jona Hodžaj govorila je o novoj platformi sa kojom opština radi u saradnji sa USAID-om kako bi lokalni saveti postali funkcionalni. Ovi saveti imaju za cilj da bolje šire informacije o opštinskim javnim konsultacijama i samim tim povećaju učešće žena na ovim sastancima.

Ova aktivnost je sprovedena zahvaljujući organizacionoj podršci dobijenoj u 16. krugu Fonda žena Kosova (FŽK), koju finansira Sigrid Rausing Trust.

Za više informacija o organizacionoj podršci i šta ona uključuje, možete pročitati OVDE.