Izložba “Nasilje se ne krije u četiri zida“ pozdravljena i Mitrovici

Stotine građana su se okupili danas na Trgu Isa Boletini u Mitrovici, kako bi posetili izložbu „Nasilje se ne krije u četiri zida“, koju je realizovala Mreža žena Kosova (MŽK). Ova izložba je donela simbolični lavirint, koji otkriva neke od priča žena i muškaraca koji su doživeli nasilje u porodice, doživljaji koje je prikupila MŽK. Fidane Hyseni, direktorka skloništa „Centar za zaštitu žena i dece – Raba Voca“, organizacije koja je podržala ovu izložbu, visoko je ocenila ulogu podizanja svesti koju ova izložba nosi sa sobom.

„Verujemo da će mnogi građani postati svesni gde da prijave nasilje u porodici. Zahvaljujemo se MŽK-u na ovoj izložbi i na mogućnosti sarađivanja“, rekla je ona govoreći ujedno da su do septembra ove godine primili ukupno 42 žrtve nasilja u porodici.

„Noseći zidovi“ je deo izložbe koji je probudio mnogo interesovanja među građanima. Preko natpisa na ovim zidovima Mitrovčani su informisani o onome šta pružaju ključne institucije radi tretiranja ove vrste nasilja i kako građani mogu da stignu do tih institucija kako bi realizovali svoja prava. OVDE možete pronaći brošuru ove izložbe. O iskustvu institucionalne saradnje radi efikasnog tretiranja slučajeva nasilja u porodici, govorio je predstavnik Policije Kosova (PK) Fitim Zahiti.

„Sve ove institucije, organizacije i skloništa funkcionišu kao lanac i ukoliko jedan od ovih koraka ne funkcioniše, onda slučajevi nasilja u porodici neće moći da se tretiraju adekvatno“, rekao je on. Izložba „Nasilje se ne krije u četiri zida“, prošlih meseci je održana i Prištini, Gnjilanu i Đakovici.

Ovu izložbu je podržala Evropska unija (EU) preko UN Women (#EVAW) i Austrijska agencija za razvoj (ADA).