Izložba “Nasilje se ne krije unutar zidova“, vraća se u Prištinu

Izložba “Nasilje se ne krije unutar zidova“ je nastavila put započet prošle godine.  

Danas su građani Prištine imali priliku da posete ovu izložbu koja posetiocima donosi simboličan lavirint koji otkriva neke od priča žena i muškaraca koji su doživeli porodično nasilje, iskustva prikupljena od strane Mreže žena Kosova (MŽK). 

Izložbu je otvorila Adelina Berisha, rukovodilac Programa za Suzbijanje rodno zasnovanog nasilja, koja je napomenula da se ova izložba simbolično podudara sa 20. godišnjicom Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti. 

„Izložba je nastavljena i ove godine, znajući da su se nažalost slučajevi porodičnog nasilja povećali tokom karantinskog perioda. Nasilje nad ženama mora da osudi svako od nas, bez ikakvog kompromisa ili opravdanja“, izjavila je Berisha. 

„Potporni zidovi“ su bili deo izložbe koji su izazvali veliko interesovanje kod građana. Preko natpisa na ovim zidovima, građani su se informisali o tome šta sve ključne institucije nude za tretiranje ove vrste nasilja i kako građani mogu doći do tih institucija kako bi ostvarili svoja prava. 

Izložba „Nasilje se ne krije unutar zidova“ je prošle godine bila otvorena u Gnjilanu, Đakovici, Peći, Uroševcu, Prizrenu, Mitrovici i Drenasu. 

Ovu izložbu podržava Evropska unija (EU) putem UN Women (Women # EVAW) i Austrijske razvojne agencije (ADA).