Učesnici u (One Billion Rising Kosova), na datum 14 Februara, u Prištini, koji pozivaju za suzbijanje nasilja nad ženama.

Jedna milijarda se diže kako bi zaustavili nasilje protiv žena

U petak 14 Februara, muškarci i žene na Kosovu su ustali i plesali, pozivajući tako za kraj nasilja protiv žena i devojaka. Jedna milijarda koja se diže protiv nasilja (One Billion Rising Kosovo) sakupila je muškarce i žene da štrajkuju, plešu i da se dignu protiv nasilja, na otvorenoj uličnoj žurki na platou blizu Hotela Grand, u Prištini.
Događaj je uključio tradicionalni ples Jedne Milijarde koji se dižu protiv nasilja (One Billion Rising).NVO Artpolis je takođe izveo predstavu nazvanu „Pravda za Žene“. (koja je predstavila sve nerešene slučajeve nasilja u porodici sa kojim su se mnoge žene suočile).
„Ovo je najbolji način da protestujemo i da podignemo naš glas“, rekla je jedna učesnica.
One Billion Rising na Kosovu je organizovan od Koalicije NVO-a i individualaca (Mreža Žena Kosova, Artpolis, Alter Habitus, Oda Haliti i Bleona (Foniqi) Fonići)) i podržan je od Kvinna till Kvinna i UNDP-a.
„One Billion Rising“ je globalna kampanja za suzbijanje nasilja proziv žena, da se podigne za pravdu i da se promoviše ravnopravnost polova.
Počelo je u 2012 godini, kao deo pokreta V-Dana. Kampanje One Billion Rising iV-Dana pokrenute su od dramaturga Eve Ensler, kreator „Monolozi Vagine“, i naglašava zapanjujuću statistiku da će jedna od svakih tri žena na planeti biti silovana ili pretučena u njenom životu. U 2012 godini, kampanja One Bilion Rising je kulminirala u najvećoj masovnoj globalnoj akciji ikada, za suzbijanje nasilja nad ženama, sa desetinama hiljada održanih događaja u više od 190 zemalja.
U 2014 godini, „Jedna milijarda se diže“ je održana u 207 zemalja.
U petak 14 Februara, muškarci i žene na Kosovu su ustali i plesali, pozivajući tako za kraj nasilja protiv žena i devojaka. Jedna milijarda koja se diže protiv nasilja (One Billion Rising Kosovo) sakupila je muškarce i žene da štrajkuju, plešu i da se dignu protiv nasilja, na otvorenoj uličnoj žurki na platou blizu Hotela Grand, u Prištini.
Događaj je uključio tradicionalni ples Jedne Milijarde koji se dižu protiv nasilja (One Billion Rising).NVO Artpolis je takođe izveo predstavu nazvanu „Pravda za Žene“. (koja je predstavila sve nerešene slučajeve nasilja u porodici sa kojim su se mnoge žene suočile).
„Ovo je najbolji način da protestujemo i da podignemo naš glas“, rekla je jedna učesnica.
One Billion Rising na Kosovu je organizovan od Koalicije NVO-a i individualaca (Mreža Žena Kosova, Artpolis, Alter Habitus, Oda Haliti i Bleona (Foniqi) Fonići)) i podržan je od Kvinna till Kvinna i UNDP-a.
„One Billion Rising“ je globalna kampanja za suzbijanje nasilja proziv žena, da se podigne za pravdu i da se promoviše ravnopravnost polova.
Počelo je u 2012 godini, kao deo pokreta V-Dana. Kampanje One Billion Rising iV-Dana pokrenute su od dramaturga Eve Ensler, kreator „Monolozi Vagine“, i naglašava zapanjujuću statistiku da će jedna od svakih tri žena na planeti biti silovana ili pretučena u njenom životu. U 2012 godini, kampanja One Bilion Rising je kulminirala u najvećoj masovnoj globalnoj akciji ikada, za suzbijanje nasilja nad ženama, sa desetinama hiljada održanih događaja u više od 190 zemalja.
U 2014 godini, „Jedna milijarda se diže“ je održana u 207 zemalja.