photocredit: KFOR

KFOR organizovao konferenciju za žene, mir i bezbednost

Ove godine, u centralnoj bazi „Film City“ KFOR je obeležio „Dan rodne perspektive“ organizujući Konferenciju za žene, mir i bezbednost.
Ova konferencija teži tome da omogući platformu za KFOR i NATO, kao i za domaće i međunarodne institucije i organizacije na Kosovu za diskutovanje o temama u vezi sa rodom, sa posebnim fokusom na pitanja bezbednosti i nove generacije iz rodne perspektive. Dakle, ovaj događaj je za cilj imao da pošalje poruku u vezi bitnosti agende za žene, mir i bezbednost i o trenutnom stanju rodne jednakosti na Kosovu.
Nakon uvodne reči komandanta KFOR-a, general-majora Salvatorea CUOCIJA, konferencija je nastavila svoj posao na dva panela. Prvi panel je istakao angažovanja, rad i sugestije o „Izazovima bezbednosti žena na Kosovu“, na kojem su govorile Flora Macula, Feride Rushiti, Taibe Canolli, Vahagn Muradyan i Kethlin Edith Piirma.
A na drugom panelu su govorile Igballe Rogova, Edi Gusia, Adrijana Hodžić, Tijana Simić LaValley i Irfete Spahiu, koje su diskutovale na temu „Žene kao akteri mira i bezbednosti“.
Između ostalog, gđa Rogova je govorila i o Rezoluciji Saveta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija (RSBOUN) 1325, Rezoluciji Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti 1325 iz političke perspektive i rodne perspektive, ističući napore i ulogu žena iz civilnog društva u ovom procesu. Ona je dalje govorila o međunarodnom i domaćem zalaganju na sprovođenju Rezolucije Saveta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija (RSBOUN) 1325 od njenog usvajanja 2000. godine kao i nakon rata na Kosovu, ona je koristila Rezoluciju kako bi tražila više sastanaka između zvaničnika UN-a, onih koji donose odluke i žena na Kosovu.
Prošle godine, je general-major Giovanni Fungo, konferenciju o „Danima rodne perspektive“, koju je KFOR po prvi put održao van ograda svoje baze, ocenio kao korak napred prema boljem povezivanju sa kosovskim društvom.