Koalicija za ravnopravnost diskutuje o feminističkoj vladi Kosova

Dana 7. novembra, Mreža Žena Kosova (MŽK) organizovala je treći sastanak Koalicije za ravnopravnost pod nazivom „Feministička vlada Kosova. Kada?”, na kome su učestvovale žene u politici, organizacije koje vode žene i aktivistkinje.

Igballe Rogova, izvršna direktorka MŽK-a je u svom uvodnom izlaganju iznela da se, imajući u vidu da je sve vidljivija ideja da se žene iz svih oblasti ujedine i da su žene nedovoljno zastupljene u politici na opštinskom i centralnom nivou na Kosovu, i sa namerom da se na ovo pitanje odgovori, rodila potreba za Koalicijom za ravnopravnost. Ona je istakla da „je poruka ovog ujedinjenja solidarnost između žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti u odlučivanju”.

Svoju podršku ovoj Koaliciji iznela je i Atifete Jahjaga, predsednica Republike Kosovo (2011-2016) rečima da „treba eliminisati tradicionalnu podelu rodnih uloga koja i dalje utiče na to kako razmišljamo kao društvo”. Sa druge strane, Mexhide Mjaku Topalli, poslanica i predsednica Poslaničke grupe žena rekla je da „rodna ravnopravnost nije samo ljudsko pravo već nužnost za razvoj našeg društva.

Clare Hutchinson, specijalna predstavnica generalnog sekretara NATO-a za žene, mir i bezbednost govorila je o sprovođenju Rezolucije SBUN-a 1325 u NATO-u i značaju unapređivanja agende za žene, mir i bezbednost. „Već 20 godina od usvajanja Rezolucije, i dalje nismo tu gde bi trebalo da budemo”, dodala je ona.

O tome kako izgleda feministička vlada govorila je gospođa Karin Hernmarck Ahliny, ambasadorka Švedske na Kosovu, osvrćući se na politiku feminističke vlade i njen značaj. „Rodna ravnopravnost nije šlag na torti, već sama torta“, rekla je ambasadorka Hernmarc. U nastavku je citirala ministarku spoljnih poslova Švedske koja kaže da „Nema potrebe da se nekoj ženi da glas. Svako ima svoj glas. Ono što nam trebaju su uši”.

Nakon izlaganja, prisutni su razgovarali o značaju, izazovima i solidarnosti koji treba da prethode radu i zalaganjima da se postigne feministička vlada na Kosovu.

Održavanje ovog sastanka omogućeno je podrškom Austrijske agencije za razvoj (ADA).

Koalicija za ravnopravnost osnovana je 22. juna 2018. godine u sklopu inicijative pod nazivom „Jačanje učešća žena u politici i odlučivanju na Kosovu”. Koalicija za ravnopravnost zapravo je grupa koju čine žene u politici sa centralnog i lokalnog nivoa, iz nevladinih organizacija na čelu sa ženama i iz reda aktivistkinja koje podržavaju i jačaju jedna drugu u vezi poboljšanja položaja žena u politici, odlučivanju i unapređivanju rodne ravnopravnosti na Kosovu. Koalicija je posvećena da radi na ispunjavanju zajedničke misije i vizije za jačanje i poboljšanje položaja žena u politici i odlučivanju i na unapređenju rodne ravnopravnosti na Kosovu mentorstvom, zagovaranjem, solidarnošću i međusobnim podržavanjem.