Komitet slepih žena Kosova identifikuje izazove sa kojima se suočavaju slepe osobe u obrazovanju 

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), Komitet slepih žena Kosova (KSŽK) završila je inicijativu „Inkluzivno obrazovanje bolje funkcioniše za slepu i slabovidu decu“ zahvaljujući grantu koji je obezbedio Fond žena Kosova (FŽK). 

Tokom osmomesečne inicijative, organizacija je prikupila podatke o prethodno neistraženoj temi na Kosovu. Kroz istraživačke opservacije u Resursnom centru za slepe osobe „ Xheladin Deda“ u Peći, organizacija je uspešno identifikovala izazove i prepreke sa kojima se suočavaju slepe i slabovide osobe, sa posebnim fokusom na žene i devojčice, u pristupu obrazovanju.  

Predstavnici organizacije realizovali su zagovarački sastanak sa direktorom Direkcije za obrazovanje u opštini Peć. Tokom ovog sastanka predstalvjeni su rezultati istraživanja i postavljen je zahtev da se Resursnom centru za slepa lica podrži obezbeđivanje osnovne infrastrukture. Ova infrastruktura je ključna za omogućavanje učenicima sa invaliditetom da lakše pristupe obrazovanju 

Kao korisnik ovog projekta, KSŽK je unapredio svoje kapacitete prikupljanjem konkretnih podataka o temi koja će doprineti daljem unapređenju njenih aktivnosti. 

KSŽK je ovu aktivnost sprovela kao korisnik u okviru 18. Kruga Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK „Unapređenje inicijative za ženska prava“, koju finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i sufinansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida).