Kosovo deo kampanje “Milijarda na nogama 2017”

Iako se 14. februar u čitavom svetu slavi kao Dan zaljubljenih, aktivisti za prava žena i devojaka, već nekoliko godina ovaj datum obeležavaju drugačije. I to zahvaljujući globalnoj kampanji „Milijarda na nogama“ (“One Billion Rising”), inicijativa koja je započeta u februaru 2012. godine. Sve je počelo kao poziv na delovanje, na osnovu zabrinjavajućih statistika koje pokazuju da 1 od 3 žene na svetu je fizički napadnuta ili silovana tokom života. Uz svetsko stanovništvo koje doseže 7 milijardi, to znači da više od jedne milijarde žena doživi različite oblike nasilja.
Od prve kampanje na svetskom nivou, Kosovo je postalo deo ove inicijative, organizujući svake godine događaj „Milijarda na nogama“. Na ovaj dan, na Kosovu aktivistkinje feministkinje, aktivisti za prava žena i devojaka, pojedinci i organizacije su se ujedinili kako bi marširali, pevali i igrali, postajući tako deo organizacija koje se dešavaju u čitavom svetu.
I ove godine Kosovo je bilo deo „Milijarda na nogama“, pozivajući da se zaustavi iskorišćavanje žena i devojaka. Iskorišćavanje podrazumeva tretiranje osobe nepravedno kako bi se stekle koristi u radu te osobe, kao i iskorišćavanje radi koristi iz izvora koje dobija ta osoba koja se koristi. Za žene i devojke, korišćenje je teže, prema njima se vrši zlostavljanje vlasti u svim sferama života, počev od kuće, osla i ekonomski njima su date manje mogućnosti da prežive.
U Prištini i u Kosovskoj Mitrovici su organizovani marševi, predstava i ples, koji su sada već postali tradicija, pod zvukovim „Break the Chain“, što je i himna kampanje Jedna milijarda na nogama. Organizovanje Jedne milijarde na nogama na Kosovu je izvršeno od strane nevladine organizacije ARTPOLIS,, a koju je podržala Mreža žena Kosova (MŽK), Inicijativa za ljudska prava i slobode, Savet mladih Kosova, Centar za ravnopravnost polova i slobodu LGBT zajednice n Kosovu (CEL), Kosovski centar za rodne studije i Peer Educators Network