Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture, obeležava 15. godina od osnivanja.

Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (KCRŽT) je dana 14. oktobra obeležio 15. godina svog postojanja, tom prilikom je svečanost obeležavanja imala za cilj da dokumentuje put centra za 15 godina njegovog rada.
“Bila je jesen 1999. godine, kada smo postavili temelje Kosovskom centru za rehabilitaciju žrtava torture, kao odgovor na potrebu za psiho-fizičku medicinsku pomoć žrtvama torture i sistematskog nasilja nad civilnim stanovništvom u toku rata, sa velikim ambicijama da će ovaj centar vratiti nadu i život onima na koje je poslednji rat ostavio teške duševne, mentalne i fizičke posledice’’, rekla je izvršna direktorka Feride Rushiti.
Aktivnosti (KCRŽT) su započele u Prištini, ali su njegove usluge veoma brzo proširene na oblasti koje su najviše zahvaćene, kao što su Srbica, Glogovac, Orahovac, Suva Reka, Mitrovica, Podujevo, Peć, Dečani, i Gnjilne, Dakle ovaj centar je tokom svih ovih godina bio glavna adresa za lečenje i rehabilitaciju posledica torture, gde je usluge i negu ovog centra koristilo oko 18.000 ljudi.
KCRŽT je takođe ostvario niz značajnih studija koje služe za edukaciju, dokumentovanje, predstavljanje i stvaranje nacionalne platforme za psiho-traume.
“Ovaj centar je bio i jeste snažan glas civilnog društva za zaštitu prava žrtava nasilja i torture“, rekla je predsednica države, Atifete Jahjaga.
„U ovih 15 proteklih godina, ovaj centar je bio snažan partner građanima Republike Kosovo i njenim institucijama, na zajedničkom putu ka pronalaženju pravnih, zdravstvenih i psiho-socijalnih mehanizama i sav ovaj posao, sav ovaj angažman ima samo jedan cilj a to je rehabilitacija i ponovna integracija svih naših građana koji su bili žrtve nasilja i torture tokom rata. Za ovo želim da se zahvalim direktorki i osoblju ovog centra za njihov rad i angažovanje“.
Ovoj svečanosti su prisustvovali i mnogi domaći i međunarodni akteri iz civilnog i političkog života.