Kvinna till Kvinna najavljuje nastavak svog programa na Kosovu i u Bosni i Hercegovini do 2019. godine

Drugi dan sastanka umrežavanja Kvinna till Kvinna (KtK) u Budvi, počeo je sa dobrim vestima za njene partnerske organizacije.
Ristin Thomasson, regionalna menadžerka KtK za Balkan je prilikom predstavljanja nove Regionalne strategije za Zapadni Balkan 2015-2019, rekla da se KtK neće potpuno povući iz ovog regiona. U novoj Strategiji 2015-2019, KtK je odlučila da nastavi program jedino u zemljama u kojima je postojao sukob, na Kosovu i u Bosni i Hercegovini.
Za razliku od stare strategije čiji je glavi cilj bila izgradnja kapaciteta partnerskih organizacija, nova strategija će se više usredsrediti na monitoring i zalaganje za prava žena i rodnu ravnopravnost. Učlanjenje u EU će takođe biti važan deo ove strategije.
“Jedan od glavnih ciljeva nove strategije jeste da se učlanjenje Kosova i Bosne i Hercegovine u EU obavi sa posebnim fokusom na rodnu ravnopravnost i prava žena“, rekla je Ristin Thomasson, regionalna menadžerka KtK za Balkan.