Kvinna till Kvinna Partneri Diskutiraju Dobre Prakse

Kvinna till Kvinna (KtK) je organizovala konferenciju dobrih praksi u zapadnom Balkanu, u Hotelu Bleart u Draču, Albaniji, od 24 do 27 Juna. Konferencija je organizovana sa ciljem razmenjivanja iskustava i dobrih praksi, kao i pružanja prostora za umrežavanje među aktivistkinjama ženskih prava.

Konferencija je uključila paralelne radionice sa zanimljivim i izazovnim tematskim pitanjima, kao što su: Rad za žene u politici – iskustva iz regiona; 1325 Nacionalni Akcioni Planovi – preuzimanje kontrole i zahtevanje odgovornosti; Umetnost kao alat za socijalnu promenu; EU propagiranje – dobri saveti i praktični primeri; Vođenje novih aktivista; Rad protiv nasilja nad ženama na nacionalnom i lokalnom nivou – iskustva iz regiona; i Branioci Ženskih ljudskih prava – rad sa EU i UN direktivama.
Lena Ag, Generalni Sekretar Kvinna till Kvinna, je otvorila konferenciju, pružajući informacije o trenutnim i budućim planovima KtK-a za region i šire. Ona je citirala Virginia Wolf (Virdžinija Vulf), „Kao žena ja nemam zemlju. Moja zemlja je ceo svet“.
Dve članice osoblja MŽK-a su učestvovale kao paneliste:: Nicole Farnsworth (Nikol Farnsvord) je diskutovala o naporima MŽK-a da nadgleda i zastupa za sprovođenje Rezolucije UNSCR 1325 i koordinator Fonda Žena Kosova, Mimoza Pachuku,predstavila je na panelu Vođenje Novih Aktivista. MŽK članice iz Legjenda(Legenda), Udruženje Žena iz Mitrovice za Ljudska Prava i Aureola su takođe podelile svoja iskustva.