Lobi za rodnu jednakost na Kosovu nastavlja sa uspešnim pozivom na lokalnom nivou i doprinosi umetničkoj izložbi “Mislim na tebe”

Lobi za rodnu jednakost na Kosovu i Mreža žena Kosova (MŽK) održale su zajednički sastanak, u četvrtak, 28. maja. Ovaj sastanak je okupio oko 250 učesnika, uključujući ovde i članove Lobija i MŽK-a, porodice boraca opštine Dragaš, donatore, prijatelje i podržavaoce MŽK-a. Na ovom sastanku je učestvovala i predsednica Republike Kosova, gospođa Atifete Jahjaga.
Sastanak je otvorila aktivistkinja i glumica Safete Rogovo poezijom “Ti si univerzum” koju je ona napisala, posvećujući je ženi.
U prvom delu sastanka, članovi Lobija i Mreže, predali su predsednici Jahjagi haljine/suknje koje su sakupili kako bi doprineli umetničkoj izložbi “Mislim na tebe” umetnice Alketa Xhafa-Mripa, koja se posvećuje ženama koje su preživele seksualno nasilje tokom rata, organizovana od strane Nacionalnog saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata, osnovan i vođen od strane predsednice Republike Kosova, gospođe Atifete Jahjage.
“Tema koja nas je okupila danas jeste tretiranje jednog veoma osetljivog pitanja za naše posleratno društvo, koja je bila tabu tema i jedna tema koja se namerno držala kao jedno zatvoreno poglavlje, bolno, za naše sestre, naše majke i naše ćerke, punih 16 godina nakon završetka rata, nepravedno je ovo držano, a ima veze sa preživelim seksualnog nasilja tokom rata. Vi ste me čuli jako često kako kažem da one nisu krive, krivi su oni koji su izvršili ovaj jeziv zločin i mi samo međusobnim zajedničkim radom, podržavajući jedna – drugu, ćemo odvući krivicu sa njih. Skinućemo stigmu sa našega društva, postavljajući je kod onih, koji su izvršili ovaj jeziv zločin, a one traže samo jedno, one traže pravdu i mi treba da im damo ovu pravdu unutar našega društva, ali i izvan naše zemlje čineći ovo pitanje međunarodnim, “ izrazila se predsednica Republike Kosova, gospođa Atifete Jahjaga.
Umetnička izložba “Mislim na tebe” biće realizovana postavljajući hiljade haljina i suknji žena na ofingere na terenu prištinskog stadiona. Suknje i haljine koje nastavljaju da se sakupljaju (do 6. juna) na tačkama sakupljanja u celoj zemlji uz podršku nevladinih organizacija. Svaka poklonjena suknja ili haljina postaće deo izložbe.
Ova izložba za cilj ima da portretizuje nevinost žena koje su doživele seksualno nasilje tokom rata i sada imaju potrebu za podrškom čitavog društva.
“Nakon rata, preživeli seksualnog nasilja na Kosovu nisu pronašli podršku od strane društva ili institucija. Naše društvo ih je stigmatizovalo, potcenilo i izolovalo. Organizacije žena su bile te koje su bile blizu sve ove godine, do trenutka kada su one odlučile da razbiju tišinu i mi zajedno, putem MŽK-a smo izašle zajedno da razbijemo ovu tišinu: Izašle smo na protest 2012. godine sa motom “Tražimo pravnu zaštitu i pravdu”. Te godine je po prvi put započeta debata i u Parlamentu, te godine je održano puno debata na TV-u, odvijalo se mnogo debata u društvu – razbile smo zid”, izrazila se Igballa Rogova, izvršni direktor MŽK-a. “Zatim kasnije, osnovan je još jedan veoma bitan mehanizam, na koji smo veoma ponosne što ga imamo, zahvaljujući našoj predsednici, gospođi Atifeti Jahjaga, a taj mehanizam je Nacionalni savet za preživele seksualnog nasilja tokom rata. Preko Saveta, predsednica je dala veliki doprinos na mnogim poljima koja pogađaju preživele seksualnog nasilja tokom rata, podižući ovo pitanje na nacionalni nivo, ali i čineći ga međunarodnim.”
Ova izložba je deo kampanje odgovornosti organizovane od strane Nacionalnog saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata (za vise informacija oko ovih aktivnosti i tačkama sakupljanja klikni ovde).
Tokom sastanka odlučeno je da sve članice Lobija isplaniraju kada će se davati film “Tri prozora i jedno vešanje” tokom perioda Septembar – Decembar 2015. godine, koji se daje u okviru kampanje Nacionalnog saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata.
Ovaj sastanak bio je podržan od strane Austrian Development Agency (ADA).
U međuvremenu, nakon sakupljanja haljina/suknji i slika trenutaka učesnika sa predsednicom Jahjagom, drugi deo sastanka je bio posvećen raspravi i promociji uspešnih inicijativa javnih poziva preduzetih od strane članica Lobija i 24 različite opštine po Kosovu obuhvatajući:

· Članice Lobija iz opštine Peć, putem zastupanja kod opštinskih zvaničnika, su postigle da ohrabrimo žene da se kandiduju da predsednike lokalnih zajednica. Shemsije Seferi iz NVO Alma je postigla da dođe do nivoa Saveta opštinske zajednice, iako ne još na nivou predsednice lokalne zajednice.
· U Dragašu, članice Lobija su pozvale i postigle su da uključe naše devojke u sport, tačnije u odbojku, ono što je nedostajalo ovoj opštini. Sada su profesori fizičkog vaspitanja u ovoj opštini, zajedno sa direktorima različitih škola, obećali mobilizaciju i veliku podršku na ovom polju.
· U Gnjilanu, postignuto je putem poziva članica Lobija, da se zaposle 53 žene po različitim školama ove opštine.
· Članice Lobija iz Vučitrna su postigle da promovišu spremanje tradicionalne hrane od strane žena koje su glave porodice i uz pomoć jedne donacije švedske opštine, postigle su da obezbede finansiranje ovog projekta, kao i osiguravanje dnevnog boravka za penzionere.
· U opštini Glogovac, članice Lobija, putem poziva su postigle da zaposle 8 žena u dve različite školske kuhinje, dok se u međuvremenu planira zaposlenje još četiri druge žene u jednog drugoj kuhinji. Takođe, zahvaljujući njihovom pozivu postignuto je to da ima više žena na odlučujućim pozicijama, uključujući: dve direktorke osnovnih škola u opštini Glogovac, jednu zamenicu direktora u jednoj školi i direktorku u Domu zdravlja u Glogovcu.
· Članice Lobija u opštini Priština, pozivale su na dnevni boravak za osobe sa ograničenim sposobnostima, a tim povodom je dodeljen i budžet za ovo pitanje. Tako, zaposlene žene koje imaju decu sa ograničenim sposobnostima, sada imaju jedno mesto za dnevni boravak njihove dece i lakše im je da rade van kuće.
· U Uroševcu, lobistkinje su postigle da obezbede besplatan dnevni boravak za decu samohranih majki. One su takođe postigle, zahvaljujući zajedničkom pozivanju NVO Hendifer, opštinskim parlamentarcima i Opštinskoj upravi da obezbede mamografiju u opštini Uroševac. U ovoj opštini je postignuto i obezbeđivanje finansiranja lečenja deteta van države. U međuvremenu jedna inicijativa pozivanja, koja samo što je počela, jeste da se putem pozitivne diskriminacije obezbedi najmanje 5 stipendija od ukupno 50 stipendija koje dodeljuje opština, za devojke romske, aškalijske i egipatske zajednice.

Na ovom sastanku, Lobija za rodnu jednakost na Kosovu dodata je još jedna opština članica, Štimlje.
Ovaj sastanak je podržan od strane Austrian Development Agency (ADA).