Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave

Opština:

Glogovac

Delatnost:

Rodno zasnovano našilje, nasilje u porodici, Anti-trafiking,Zdravlje,Pravna pomoč,Psihosocialna asistencija, Rehabilitacija, Reintegracija

Misija:

Misija Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave (Centar za Promovisanja Prava Žena) ja Poboljšanje ljudskih prava žena u svim sferama života, zagovaranje za ostvarivanje ljudskih prava žena koje su doživele traumu tokom rata, zaštita tih prava sa visokokvalitetnim uslugama, pružanjem direktne pomoći, rehabilitacije, dobrobiti, neprofitnih ekonomskih aktivnosti, sigurnosti kao i lobiranje za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u odlučivanju kao deo procesa razvoja demokratije u zemlji

Godina osnivanja:

2008

Ciljna grupa:

Žene i deca

Aktivnosti:

Psihoterapija, rehabilitacija, ekonomsko osnaživanje, identifikacija žrtava seksualnog nasilja.

Tel:

+383 (0) 44 282 455

Adresa -sr:

Tržni centar, br. 42, Glogovac

E-Mail:

kadire_tahiraj@hotmail.com

Initiatives:

Kadire Tahiraj