Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave

Komuna:

Gllogoc

Zona e ekspertizës:

Dhunë në Baza Gjinore, Dhuna në Familje, Anti-trafikimi,Shëndetësi,Ndihmë Ligjore,Ndihmë psiko-sociale, Rehabilitim, Riintegrim

Misioni:

Përmirësimi i të drejtave njerëzore të gruas në të gjitha sferat e jetës, avokim për realizim e të drejtave njerëzore të grave që kanë përjetuar trauma gjatë luftës, mbrojtja e këtyre të drejtave me kualitete të larta të shërbimeve, duke ofruar ndihmë të drejtpërdrejtë, rehabilitim, mirëqenie, aktivitete ekonomike jofitimprurëse, siguri, si edhe lobim për barazi gjinore dhe fuqizim të gruas në vendimmarrje si pjesë e procesit të zhvillimit të demokracisë në vend

Viti i themelimit:

2008

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Psikoterapi, rehabilitim, fuqizim ekonomik, identifikimi i të mbijetuarave të dhunës seksuale.

Telefoni:

+383 (0) 44 282 455

Adresa -sq:

Qendra Tregtare, Nr. 42, Drenas

E-Mail:

qendra-drenas@hotmail.com; kadire_tahiraj@hotmail.com

Initiatives:

Kadire Tahiraj