Centar za ženska prava

Opština:

Mitrovica

Delatnost:

Misija:

Centar za ženska prava (CŽP) osnažuje žene da se bore za bolji položaj u društvu i pristup pravdi, pružajući im savjetovanje, psihološku i pravnu pomoć. Javnim zastupanjem, monitoringom i promocijom ženskog stvaralaštva, unapredjujemo uslove i društvenu atmosferu u kojoj će žene ostvarivati svoja prava. CŽP se zalaze da rodna ravnopravnost bude jedan od prioriteta Crne Gore u procesu evropskih integracija.

Godina osnivanja:

2012

Tel:

+383 (0) 65 234 7111

Adresa -sr:

North City Business Center, North Mitrovica

E-Mail:

tinasimic2003@yahoo.com

Initiatives:

Tijana Simic LaValley