Centar za ženska prava

Komuna:

Mitrovicë

Misioni:

Centar za ženska prava (Qendra për të Drejtat e Grave) i fuqizon gratë të luftojnë për një pozitë më të mirë në shoqëri dhe qasje në drejtësi, duke u ofruar atyre këshillime, asistencë psikologjike dhe juridike. Përmes avokimit, monitorimit dhe promovimit të krijimtarisë së grave, ne po përmirësojmë kushtet dhe atmosferën shoqërore në të cilën gratë ushtrojnë të drejtat e tyre. CŽP mbron barazinë gjinore si një nga prioritetet e Malit të Zi në procesin e integrimit evropian.

Viti i themelimit:

2012

Telefoni:

+381 (0) 65 234 7111

Adresa -sq:

Qendra e Biznesit, Mitrovica Veriore

E-Mail:

tinasimic2003@yahoo.com

Initiatives:

Tijana Simic LaValley