Qendra e Grave për Zhvillim Rural

Opština:

Novo Brdo

Delatnost:

Rodna ravnopravnost,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava

Misija:

Misija Qendra e Grave për Zhvillim Rural (Centar žena za ruralni razvoj) je poboljšanje uslova za žene uopšte. za njihove porodice, kao i za domaćice kroz obuke, sajmove, različite aktivnosti koje se odnose na turizam. Glavni cilj je promovisanje prava žena, rodna ravnopravnost, jednakost na poslu kao i organizovanje aktivnosti za razmenz iskustava iz svakodnevnog života.

Godina osnivanja:

2012

Ciljna grupa:

Žene uopšte, domaćice i deca

Aktivnosti:

Obuke, seminari, razne aktivnosti koje se odnose na turizam, razmena iskustava

Tel:

+383 (0) 45 242 276

Adresa -sr:

Bostan, Novo Brdo

E-Mail:

qgzhr.artana@gmail.com

Initiatives:

Shefkije Mehmeti