Qendra e Grave për Zhvillim Rural

Komuna:

Novobërdë

Zona e ekspertizës:

Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Fuqizim i Grave

Misioni:

Misioni i Qendrës së Grave për Zhvillim Rural është përmirësimi i kushteve për gra në përgjithësi, për familjet e tyre si dhe gra shtëpiake përmes trajnimeve, seminare, aktivitete të ndryshme të orientuara tek turizmi. Qëllimi kryesorë është promovimi i të drejtave të grave, barazisë gjinore, barazisë në punë si dhe organizimi i aktiviteteve për shkëmbim të përvojave nga përditshmëria.

Viti i themelimit:

2012

Target Grupi:

Gratë në përgjithësi, gratë shtëpiake dhe fëmijët

Aktivitetet:

Trajnime, seminare, aktivitete të ndryshme të orientuara tek turizmi, shkëmbimi i përvojave

Telefoni:

+383 (0) 45 242 276

Adresa -sq:

Bostan, Novobërdë

E-Mail:

qgzhr.artana@gmail.com

Initiatives:

Shefkije Mehmeti