Education Code

Opština:

Priština

Delatnost:

Obrazovanje

Misija:

Misija organizacije “Education Code” je da podrži i promoviše društveno i ekonomsko osnaživanje žena u kosovskom društvu kao i da podstakne njihovo učešće u odlučivanju kroz zagovaranje, kampanje i obuke.

Godina osnivanja:

2015

Ciljna grupa:

Žene i mladi

Aktivnosti:

Zagovaranje, kampanje i obuke

Tel:

+383 (0) 44 710 002

Adresa -sr:

Priština

E-Mail:

mimozakrasniq@gmail.com

Initiatives:

Mimoza Stanovci