Education Code

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Arsim

Misioni:

Misioni i organizatës “Education Code” është mbështetja dhe promovimi i fuqizimit social dhe ekonomik i grave në shoqërinë Kosovare si dhe nxitja e inkuadrimit të tyre në vendim-marrje përmes avokimit, kampanjave dhe trajnimeve.

Viti i themelimit:

2015

Target Grupi:

Gratë dhe të rinjët

Aktivitetet:

Avokimi, kampanjat dhe trajnimet

Telefoni:

+383 (0) 44 710 002; +383 (0) 49 947 131

Adresa -sq:

Prishtinë

E-Mail:

mimozakrasniqi@gmail.com

Initiatives:

Mimoza Stanovci