Forumi Demokratik i Gruas

Opština:

Peč

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava

Misija:

Misija Forumi Demokratik i Gruas (Demokratski Forum Žena) je da dobrobit žena i dece u ekonomskom, zdravstvenom i obrazovnom aspektu.

Godina osnivanja:

2000

Ciljna grupa:

Žene i deca

Aktivnosti:

Aktivnosti za iskorenjivanje nepismenosti; upotreba lutkarstva za obuhvatanje dece; obezbeđivanje plastenika cveća za žene koje su radile i imale koristi od toga; kao i dobrobit starih osoba.

Tel:

+383 (0) 49 218 958; +383 (0) 44 218 958

Adresa -sr:

Ul. Mbretëresha Teutë, br. 103, Peć

E-Mail:

myzafere@yahoo.com

Initiatives:

Myzafere Ibishaga