Fondacioni për Edukim dhe Zhvillim – FEZH

Opština:

Priština

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Obrazovanje,Etničke grupe

Misija:

Misija Fondacioni për Edukim dhe Zhvillim - FEZH (Fondacija za Obrazovanje i Razvoj) je da poboljša uslove i kvalitet života zajednica na Kosovu kroz obrazovanje i podizanje svesti o radu. FEZH će ispuniti ovu misiju kroz informisanje, organizovanje obuka, podizanje svesti i zagovaranje.

Godina osnivanja:

2000

Ciljna grupa:

Žene i mladi

Aktivnosti:

Obrazovanje i razvoj žena u cilju zapošljavanja u ruralnim područjima; obuka žena kako da apliciraju za opštinske grantove i subvencije, zagovaranje

Tel:

+383 (0) 49 155 789

Adresa -sr:

Sunčani breg- Istočna zona, Ll. 12, br. 7, Priština

E-Mail:

fondacioniezh@hotmail.com

Initiatives:

Vjollca Zeqiri